Bygde rekkehus på utfylt masse

Artikkelen er over 15 år gammel

Profiltegninger av rekkehuset ovenfor raset viser at masse er fylt ut i skråningen der raset startet. Politiet vil skaffe seg full oversikt over saken.

DEL

Tegningene fra byggmester Øyvin Nydal viser også at den ytterste delen av rekkehuset er bygd på fylling, og ikke på fjellgrunn. På utsiden av huset viser tegningene utfylt masse.

KAN TA EN UKE

Stedet blir nå særlig undersøkt av geologer, for å sikre at de tre boenhetene 97, 99 og 101 ikke står i fare for å rase ut.

Det kan ta en uke før beboerne i de 20 siste boligene i områdene kan flytte tilbake, dersom geologene konkluderer med at stedet er trygt.

Det er de to rekkehusene i bunnen av skråningen, samt en enebolig og rekkehuset på oversiden som fortsatt ikke kan flytte tilbake igjen.

Men samferdselsdirektør Ove Foldnes forsikrer at alle boligene der folk har fått flytte tilbake, er vurdert og funnet trygge.

– Det ville aldri ha blitt noen tilbakeflytting med mindre vi var sikre på at det var helt trygt, sier Foldnes.

STRAFFESAK VURDERES

Fana-lensmann Norvald Visnes lover at politiet vil skaffe seg full oversikt over saken, før de vurderer å starte etterforskning. Det kan få betydning både for en eventuell straffesak og en sivil erstatningssak, dersom det viser seg at kommunen, grunneiere eller andre kan klandres for ulykken.

I helgen vil Hatlestad terrasse bli åpnet for beboerne på bestemte tidspunkt, som kommunens vaktsentral har oversikt over.

Artikkeltags