Rasteorien bekreftet av eksperter

Artikkelen er over 15 år gammel

– Store vannmasser og svært bratt terreng utløste raset som tok to menneskeliv på Hatlestad, konkluderer ekspertrapporten.

DEL

Det var verken mange eller uventede nyheter som ble lagt frem på kommunens pressekonferanse i rådhuset tirsdag formiddag.

Og før kommunens folk har fått studert ekspertrapporten nærmere vil den ikke bli kommentert særlig inngående.

Likevel, det som ble lagt frem på pressekonferansen, er den formelle forklaringen på katastrofen som inntraff for to uker siden.

– Årsakene til skredet har etter vår vurdering hovedsakelig vært en kombinasjon av svært bratt terreng og stor vanntilførsel, sier Arne D. Stordal, fra selskapet Multiconsult.

Det er Multiconsult som står bak analysen av rasområdet.

– Fyllmasser lagt på toppen av skråningen, kan også ha vært en medvirkende årsak, sier han.

– Vi må først få tid til å gå gjennom rapporten før vi kommenterer den, sier byrådsleder Monica Mæland.

Stordal mener at rassikring kunne forhindret tragedien, men legger raskt til:

- Jeg er her for å fortelle hvordan raset skjedde. Det juridiske rundt ansvaret vil jeg ikke kommentere, sier han.

Bergen kommune vil i løpet av høsten legge frem en risiko- og sikkerhetsanalyse for flom og ras i hele Bergen.

Artikkeltags