Vil rive Hatlestad terrasse

Husene som ligger på toppen av skråningen i Hatlestad terrasse er bygget delvis på utfylt masse.

Husene som ligger på toppen av skråningen i Hatlestad terrasse er bygget delvis på utfylt masse. Foto:

Artikkelen er over 14 år gammel

Bergen kommune ønsker å ta over Hatlestad terrasse fra nummer 30 til 48 F, med tilhørende arealer.

DEL

- Bergen kommune ønsker å overta eiendommene Hatlestad terrasse 30-48f med tilhørende fellesarealer, forutsatt at vi kommer frem til en minnelig ordning om overtakelse av de berørte eiendommene, sier byrådsleder Monica Mæland i en pressemelding.

- Etter en samlet vurdering av ulike alternativer for rassikring, mener byrådet at hensynet til beboerne som er rammet av ulykken må veie tungt. Vi har valgt en løsning som sammenfaller med de ønskene beboerne har gitt uttrykk for, selv om denne løsningen er noe dyrere enn rassikring av skråningen, sier Mæland.

Byrådet regner med at man kommer frem til en minnelig ordning med beboerne i Hatlestad terrasse.

Planen er at det skal bygges en voll for å beskytte mot ras, samt at veien flyttes.

Byrådet har benyttet seg av en hasteparagraf for å treffet vedtaket

- Vi har benyttet oss av hasteparagrafen i dette tilfellet fordi vi ønsker at usikkerhetsperioden for beboerne skal bli kortest mulig. Bystyret vil få seg forelagt vedtaket i bystyrets neste møte, sier Mæland

Den totale oversikten over kostnader som er knyttet til løsningen er cirka 54 millioner. Det ville kostet 37 millioner å sikre skråningen og å sette istand husene, men de årlige vedlikeholdskostnadene hadde blitt større.

Byrådet vil fremlegge de endelige tallene for Bystyret ved senere anledning.

Artikkeltags