Gå til sidens hovedinnhold

Flyene går på biodrivstoff, rullebanene går på alkohol

Artikkelen er over 2 år gammel

Mens flyene som trafikkerer norske flyplasser i stadig større grad går på biodrivstoff, er driften av rullebanene sterkt avhengig av alkohol.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Slik kan det i alle fall se ut for de få som har lest «Prop. 25 S (2018-2019)». Proposisjonen er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet for å følge opp bestillingen fra Stortinget om å «vurdere alle konsekvenser og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser».

Problemstillingen er altså allerede aktualisert av Stortinget, men kan bli enda mer aktuelt når Kristelig Folkeparti nå skal starte regjeringsforhandlinger med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

I dag er det taxfreebutikker ved 13 av Avinors 45 flyplasser. Det helstatlige selskapet har selv hånd om driften ved syv av dem, mens det er privateide Travel Retail Norway som styrer taxfree-salget ved de største flyplassene. Inntektene fra avgiftsfritt alkoholsalg representerer en stor inntekt fra Avinor, penger som blant annet går til å drifte de mange flyplassene som ikke greier å bære seg selv økonomisk. Og dem er det mange av. Bare åtte av Avinors 45 lufthavner drives med overskudd.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet, gjengitt i utredningen fra departementet, hentet Avinor i 2017 2,7 milliarder av en totalinntekt på drøyt 10 milliarder fra taxfree-salg. Inntekter fra alkohol sto alene for en milliard i omsetning. Og Avinor regner med at de reisende skal legge igjen ytterligere 300 millioner kroner på alkoholkjøp om fem år.

Det er mye penger, både for Avinor og for privateide Travel Retail Norway. Sistnevnte, som er eid 50/50 av Norse-Trade AS og tyske Gebr. Heinemann GMBH & co., hadde i årene fra 2014 til og med 2017 en samlet omsetning på rundt 20 milliarder kroner fra aktiviteten på norske lufthavner. Det samlede overskuddet beløper seg til over en milliard kroner i disse årene. Avinor får inntekter både fra husleie og fra andeler av omsetningen, ifølge avtalen som gjelder ut 2022. Det er eventuelt fra da andre aktører som Vinmonopolet kan komme inn i bildet.

Men Avinor holder tett om hvor milliardene kommer fra. For en tid tilbake skrev selskapet til BA at «nå er det slik at Avinor ikke publiserer detaljer om omsetning og dermed heller ikke utviklingen i salget på flyplassene». Likevel går det an å anta seg frem til noe.

Gardermoen er landets desidert største lufthavn. Halvparten av innenlandstrafikken går her, og, det som er mest relevant for taxfree-salget, hele 70 prosent av utenlandstrafikken går over Gardermoen. Dermed kan man anta at det aller meste av taxfree-inntektene kommer fra mastodonten på slettelandet utenfor Oslo.

Men det er grunn til å tro at aktiviteten ved landets nest største flyplass, Bergen, også bidrar. I august 2017 ble den nye terminalen åpnet, noe som sørget for at arealet ble utvidet fra 22.000 kvadratmeter til 85.000 kvadratmeter. Kapasiteten i dag er på 7,5 millioner reisende i året, men Bergen lufthavn Flesland er i stand til å håndtere langt flere enn det.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

FAKTA

  • I dag drives 8 av Avinors lufthavner med overskudd og 36 med underskudd.
  • Det er særlig store overskudd fra lufthavnene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som finansierer de ulønnsomme lufthavnene. Underskuddet fra de 36 lufthavnene var rundt 1,2 milliarder kroner i 2017.
  • 13 lufthavner har taxfreebutikker. Avinor driver selv syv, mens private Travel Retail Norway driver resten, blant annet på Gardermoen, i Bergen og i Trondheim.
  • Stortinget har bedt regjeringen legge frem en sak der konsekvenser og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser ved utløpet av dagens anbudsperiode blir vurdert.

Hva det betyr for taxfree-salget synes altså Avinor at vi ikke bør få vite. Men det er god grunn til å tro at lufthavnen på Flesland er blitt viktigere for Avinors «retailvirksomhet» etter at den befestet sin posisjon blant byens største handlesentre.

Det er deler av den kaken Vinmonopolet nå gjerne vil ha. Det gir åpenbart Avinor-ledelsen våkenetter. I Prop. 25 S går det klart frem at det statlige selskapet frykter at driften av taxfree-salget skal foregå ut fra alkoholpolitiske, og ikke rent kommersielle, interesser. Avinor ser for seg at inntektene fra taxfree-salget vil gå kraftig ned om Vinmonopolet får en finger med i spillet.

Også utrederne ser tydeligvis det. For det er her fremtiden til landets kortbanenett blir satt i spill om Polet skal selge taxfree-varer. Departementet mener det er «betydelig usikkerhet knyttet til om inntektene kan opprettholdes dersom Vinmonopolet overtar taxfree-salget av alkohol på lufthavnen». Og resultatet kan ramme både distriktene og eierne (Samferdselsdepartementet) kraftig: «En eventuell reduksjon i taxfree-inntekter som følge av at Vinmonopolet overtar salget vil i første omgang medføre lavere inntekter til staten gjennom redusert utbytte fra Avinor. Statens inntekter fra Avinor var i 2017 550 millioner kroner.», heter det i rapporten. Og: «Bortfall av vesentlige inntekter fra taxfree-salg vil sannsynligvis medføre at omfanget av dagens kryssubsidiering av ulønnsomme lufthavner ikke kan opprettholdes. Ved en betydelig inntektsreduksjon må Avinor vurdere å redusere tjenestetilbudet ved lufthavnene, og eventuell nedleggelse av enkelte ulønnsomme lufthavner».

De er det altså mange av. Og hvis de skal leve videre, kan det altså være avgjørende at folk flest får kjøpt avgiftsfri alkohol når de reiser til eller kommer fra utlandet. Så mens flyene blir drevet av stadig mer etisk korrekt drivstoff, er situasjonen en annen for rullebanene. I 2016 ble de ifølge Helsedirektoratet holdt liv i av 7 millioner liter vin, 3,1 millioner liter brennevin og 3,4 millioner liter øl.

Eller sagt med andre ord: 2,2 millioner liter ren alkohol.

Kommentarer til denne saken