Gå til sidens hovedinnhold

Innvandrer vil begrense bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger

Artikkelen er over 5 år gammel

– Det er ikke forsvarlig å mangedoble antall flyktninger som bosettes i Bergen, mener Vasan Singaravel.

Vasan Singaravel kom til Norge som flyktning fra Sri Lanka på 1990-tallet.

– Vi ble bosatt i den lille kommunen Herøy og ble fulgt tett opp. Det gjorde at vi kom godt i gang med livene våre, forteller han.

– Integreringen rammes

Nå er vararepresentanten for Høyre i bystyret bekymret for konsekvensene av at Bergen skal bosette 1.550 flyktninger i løpet av to år, 720 i år og 830 neste år.

Les også

Skal bosette 250 enslige flyktningbarn i Bergen

 

– Jeg tror integreringen vil bli rammet av at det kommer så mange på en gang. Når de kommer som flyktninger får de ta del i introduksjonsprogrammet i to år, for å legge grunnlaget for å få dem i arbeid eller utdanning. Per nå er kapasiteten ved Introduksjonssenteret sprengt, sier Singaravel.

Leder for Introduksjonssenteret Elin Gjære bekrefter at de ikke har kapasitet til å ta imot 720 nye flyktninger per nå.

– Vi er nødt til å bygge opp kapasiteten for å kunne ta imot flere, og det jobber vi med nå, sier hun til BA.

Les også

Vil ikke ta imot de yngste flyktningene

 

Ser mye frustrasjon

Singaravel forteller at han har truffet mange innvandrere i forbindelse med debatter han har deltatt i de siste årene.

– Mange av dem jeg har snakket med var bekymret fordi de ikke kommer seg videre etter at de har vært i tiltak.

– Når det stopper opp og de ikke får jobb etter hvert, skaper det frustrasjon. Jeg er bekymret for at det store antallet som skal bosettes nå etter hvert vil skape enda mer press på de kommunale tjenestene og oppfølgingen. Kombinert med en situasjon med økende arbeidsledighet i Hordaland, tror jeg flere vil slite med å komme seg videre i integreringsprosessen, sier Singaravel.

– Bør stramme inn

Han frykter at dette igjen kan skape grobunn for et segregert samfunn der grupper med flyktninger som ikke kommer seg i arbeid havner i en ond spiral av levekårsutfordringer og også kriminalitet.

For å hindre dette mener Høyre-politikeren at Bergen bør stramme inn eller regulere mottaket av flyktninger på en forsvarlig måte.

– Vi må kunne ta hånd om de som allerede er i Bergen på en god måte, og i tillegg bør vi ta imot et håndterlig antall nye som trenger beskyttelse.

Singaravel understreker at han mener syrerne har like gode muligheter til å lykkes i Norge som bosnierne og tamilen som har kommet i store grupper tidligere.

– Men vi må våge å ta debatten om hvor mange det er realistisk å klare å integrere, og vi må kunne snakke om utfordringene uten å bli stemplet som inhumane, sier han.

Flere på banen

Singaravel oppfordrer flere politikere med innvandrerbakgrunn til å komme på banen.

– Kommunen må også i større grad bruke ressurspersonene- og gruppene med innvandrerbakgrunn vi har i byen. De vet hvilke utfordringer som finnes og hvor integreringen feiler.

– Vi ønsker å bli mer involvert i arbeidet med integrering av flyktninger, forteller Samba Njie, leder i Det Felles innvandrerrådet i Hordaland.

 

– Det er spesielle omstendigheter nå, litt lignende situasjonen under krigen på Balkan på 1990-tallet da det kom mange flyktninger fra Bosnina. Jeg synes det er litt merkelig at vi ikke har blitt involvert mer i arbeidet med å finne gode løsninger. Vi ønsker å bidra, sier han.

Ikke bekymret for antallet

Njie sier at de i utgangspunktet har et godt samarbeid med kommunen og fylkeskommunen.

– Vi har en del erfaringer som de kunne dra nytte av, blant annet i forhold til arbeid, språk og bolig. En god del innvandrere har klart seg godt, og de erfaringene burde kommunen prøve å høste fruktene av, og se på hvordan har de klart seg både individuelt og som gruppe.

I motsetning til Vasan Singavarel mener ikke Nije at løsningen er å stramme inn på antallet flyktninger vi bosetter.

– Om vi feiler i integreringen av flyktningene kan vi risikere at grupper havner utenfor samfunnet. Det er verken flyktninger eller Norge tjent med. Men jeg tror ikke det er antallet som kommer til Norge som avgjør hvordan det går, men hvordan de tar imot dem, for vi har råd til å ta oss av dem som kommer, sier han.

– Godt rustet

Kommunaldirektør Magne Ervik sier til BA at kommunen er i full gang med arbeidet for å kunne bosette 720 flyktninger i år og 830 neste år.

– Vi har fått et stort oppdrag med å bosette flyktinger de kommende årene. De ulike enhetene som er involvert i integreingsarbeidet har deltatt i arbeidet med å lage en plan, forteller Ervik, og understreker:

– Jeg mener vi har rammebetingelsene for å kunne klare integreringsarbeidet på en god måte, understreker han.