Utlendingsdirektoratet (UDI) region vest har nå bestemt hvilke aktører som får drive asylmottak på Vestlandet fremover.

I Hordaland har Hero Norge fått avtale om til sammen 470 plasser fordelt på tre mottak.

UDI mottok i november og desember i fjor totalt 265 søknader fra selskaper som ville drive permanente asylmottak i vest.

Det kom seks tilbud fra selskaper i Bergen som ønsker å starte asylmottak i kommunen. Ingen av dem har fått avtale.

 

De tre mottakene UDI har inngått avtale med i Hordaland skal ligge i Øygarden, Vaksdal og Kvinnherad.

Hero vil opprette permanent asylmottak i Øygarden 

I Øygarden og Kvinnherad blir det 150 plasser ved hvert mottak, mens det i Vaksdal skal bo 170 asylsøkere ved mottaket.

Mottak i fabrikk

Mottaket i Øygarden skal ligge på Nautnes Fiskevær, opplyser UDI.

I Vaksdal skal deler av fabrikkbygningene til Dale fabrikker bygges om for å huse asylsøkere.

I Kvinnherad skal mottaket etableres i et bygg som har vært brukt til overnatting, et motell/hotell, forteller regiondirektør i UDI Sissel Mehammer til BA.

– Hvorfor blir det ingen nye asylmottak i Bergen?

– Det er fordi ingen av tilbudene vi fikk fra aktører i Bergen vant frem i konkurransen, sier regiondirektøren.

Mehammer forteller at de til tross for 26 søknader om å opprette asylmottak ikke har oppnådd å få etablere så mange plasser som de ønsker.

– Aktørene som har blitt avvist nå i siste runde har ikke klart å levere tilbud innenfor våre prisrammer, derfor kan det bli aktuelt med en ny konkurranserunde, forklarer Mehammer.

Det framkommer i vårt konkurransegrunnlag at vi forbeholder oss retten til å avvise tilbud som har en pris som overstiger 75.000 kroner per plass per år, sier regiondirektøren.

– Ingen av tilbudene vi har takket ja til overskrider denne prisen.

Her kommer mottakene

Her er den komplette oversikten over hvor det kommer nye asylmottak i region vest:

Norsk Mottaksdrift: Førde, 160 plasser. Åpner 15.03.2016

Hero Norge: Randaberg, 150 plasser. Åpner 01.03.2016

Hero Norge: Øygarden, 150 plasser. Åpner 01.03.2016

Hero Norge: Vaksdal, 170 plasser. Åpner 01.03.2016

Hero Norge: Kvinnherad, 150 plasser. Åpner 01.03.2016

Hero Norge: Karmøy, 150 plasser. Åpner 01.03.2016

Sana: Klepp, 150 plasser. Åpner 15.03.2016

Sana: Time, 150 plasser. Åpner 15.03.2016

Sana: Gjesdal, 180 plasser. Åpner 01.04.2016

Norsk Folkehjelp: Jølster, 150 plasser. Åpner 01.03.2016

Pluss Mottak: Time, 150 plasser. Åpner 01.04.2016

 

 

Regiondirektør i UDI Vest Sissel Mehammer sier at noen av plassene er tildelt med forbehold om at nødvendige tillatelser er på plass.