– Vi har hatt samtaler med foreldre og barn ved Landås asylmottak denne uken. Det har vært fantastiske samtaler. Det er ressurssterke folk som gleder seg til å komme i gang med et hverdagsliv og ikke minst utdanning for barna sine, forteller prosjektkoordinator for begynneropplæring i Bergen kommune Ellen Margrethe Hansen til BA.

Seks skoler

De 54 barna ved mottaket som er i alderen fra 3. trinn og oppover skal begynne på seks ulike skoler mandag.

Skolene som får nye elever mandag er Seljedalen, Olsvik, Møhlenpris, Rothaugen, Lynghaug og Ny Krohnborg.

De seks skolene har alle innføringsklasser der elevene begynner sin nye skolehverdag i Norge.

– Vi har forsøkt å fordele elevene rundt etter hvor de har best kapasitet og samtidig ta hensyn til språkkompetansen ved de ulike skolene, forklarer Hansen.

Asylsøkere og skolegang

Barn som er i Norge som asylsøkere har rett til grunnskoleopplæring.

Hvis det er sannsynlig at barnet kommer til å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder har de rett til grunnskoleopplæring.

De fleste i midlertidige asylmottak vil bli værende i Norge i mer enn tre måneder.

Det har ingen betydning om oppholdet i Norge er lovlig eller ikke.

I utgangspunktet har barna rett til å gå på nærskolen sin.

KILDE: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Kort varsel

Skolene som tar imot i snitt 9 nye elever hver mandag, fikk beskjed om elevøkningen for en til to uker siden, sier Hansen.

– Slik er livet for en innføringsskole. Vi har fått tilbakemeldinger om at de gleder seg til å ta imot de nye elevene, sier Hansen.

Det er organisert skoletransport med minibusser for elevene, ifølge prosjektkoordinatoren.

Les også

Kjemper en kamp for familiens trygghet, og overlevelse

Ny stilling

Hansen startet i den nyopprettede stillingen som prosjektkoordinator for begynneropplæring rett over nyttår. Bakgrunnen er det store behovet for planlegging av skolegang for barn som bor i asylmottak.

– Vi så at dette er såpass mye jobb at kommunen opprettet en egen stilling, sier Hansen.

Ansetter egne lærere

De rundt 20 barna ved mottaket som er i alderen 1. og 2. trinn skulle normalt gått på nærskolen, som i dette tilfellet er Landås skole.

Men siden elvene ved Landås skole for tiden går på en erstatningsskole og det er plassproblemer der, vil barna på mottaket i stedet få undervisning ved mottaket, sier Hansen.

– Vi jobber med å ansette lærere og språklærere nå, men det skal ikke ta så mye tid før vi har det på plass og undervisningen kan starte også for de yngste elevene, sier Ellen Margrethe Hansen til BA.