Flyttet psykiatri-tiltak til familieområde i Fana etter gjentatte klager fra foreldre i nabolag i Eidsvåg

Skremmende hendelser, hyppige utrykninger av politi og ambulanse og taushet omkring hvordan naboene skulle håndtere situasjonen førte til en rekke klager og avviksmeldinger fra naboene.