Følger branndramaet fra vinduet

Bjørn og Beate følger nøye med på det omfattende arbeidet til brannvesenet ut vinduet.