Folk i offentlig sektor slapper av. Det gjør de ikke i næringslivet.

75 prosent av befolkningen tror landets økonomi er mye dårligere neste år enn i år. Men i offentlig sektor er ikke folk veldig bekymret på egne vegne.