Carl A. Harbitz-Rasmussen er allerede i full gang med forberedelsene til det tredje Fjordsteam-arrangementet i Bergen.

En kulturbærer

Både i 2013 og sist i 2018 var det et yrende liv i byen, da Fjordsteam samlet tusener av bergensere og tilreisende.

Forløperen, Nordsteam, i 2000 og 2005 , dannet på mange måter grunnlaget. Og siden har disse arrangementene inntatt en viktigere og viktigere rolle i historieformidlingen.

Fjordsteam er med årene blitt en solid kulturbærer, og ikke minst et samlingspunkt for alle ildsjelene som legger ned tusener av dugnadstimer på historiske kjøretøy og fartøyer både til lands, til vanns og i luften med.

– Sist i 2018 hadde vi 73 fartøy på plass i Vågen disse fire dagene det sto på, og samtlige er hva vi godt kan kalle bevegelige kulturminner, sier lederen for Fjordsteam 2022.

– Noen bergensere husker kanskje de siste fjordabåtane som i gikk i rute. Flre av Fjordsteam-båtene representerer enda eldre tider.

Harbitz-Rasmussen ser tilbake på dagene som samlet nærmere 80 000 skuelystne i 2018.

– Det er snakk om kunnskapsoverføring mellom generasjonene, og Fjordsteam er med og peker på hvor viktige roller disse båtene hadde. Sjøen var vår livsnerve, og den knyttet by og distriktene sammen.

Nettopp de sterke båndene som Bergen har og alltid har hatt til distriktene rundt, blir forsterket disse fire dagene med Fjordsteam.

– Og tenk på alle dugnadsgjengene som i disse dager ligger under presenninger og jobber iherdig med gamle båter. For dem er Fjordsteam i Bergen hvert fjerde år en gulrot og belønning for alt arbeide.

Fjordsteam Bergen AS ble et selskap i 2017, og bak står Fjordabaatane, samarbeidsorgan for 13 vernede fartøyer som har tilhørt ruteselskaper med hovedsete i Bergen, Tide Veteranbusser, Bergen Veteranvogn Klubb og Bergen Brannkorps Historielag.

Med andre ord ligger det i kortene at Fjordsteam også omfatter veteranbiler/busser og veteranfly.

– I 2022 skal dessuten Frivillighetens år markeres nasjonalt, og kanskje kan vi gjøre noe sammen i forbindelse med Fjordsteam. Vi ønsker hele tiden å tenke nytt, og gjøre noen vrier og inkludere enda flere.

Alle er invitert

Blant mye annet håper han dessuten å kunne utvide tilbudet om kortere turer på fjorden om bord i veteranbåtene.

– Alle innen veteranbåtmiljøet er invitert til Bergen i 2022, og dessuten er Kongen og hans skip invitert.

Så vidt vi vet, er Fjordsteam så langt den eneste store folkefesten som er planlagt i 2022.