– Folkehelsen vil lide om andre pasienter ikke prioriteres