Folkets Parti skal ha gruppemøte onsdag, hvor situasjonen i bergenspolitikken skal diskuteres.

– Vi har hele tiden sagt at vi kan støtte begge sider i politikken, men personlig mener jeg at vi trenger et stabilt og styringsdyktig byråd - og jeg stiller spørsmål ved hvor styringsdyktig et Ap-byråd er, sier gruppeleder Cesilie Tveit.

Hun peker på at Roger Valhammer nå har gått av for andre gang, og at det har vært store utskiftninger i byrådet i denne perioden.

– Det har vært uten sidestykke, og vi kaller det bare for stollek-byrådet. Dersom Ap går på igjen blir det nye bytter, med ny byrådsleder, ordfører og varaordfører. Ordføreren blir da Linn Engø, som det er stilt mistillit mot i samme valgperiode. Det er veldig spesielt.

– Gode lagspillere

Tveit understreker at det er flertallet som bestemmer hva som nå skal skje.

– Vi skal ta stilling til hvem vi vil støtte. Vi sitter gjerne i byråd dersom vi blir spurt, og dersom det fremgår av forhandlinger at vi får gjennomslag for noe av vår politikk. Politisk gjennomslag er viktigere enn å sitte i byråd, sier hun og fortsetter:

– Men vi er egnet til å sitte i byråd, og kan bli gode lagspillere i et byråd.

Hun har tro på et Høyre-styrt byråd i Bergen, og viser til at partiet nok har både ressurser og kapasitet til å gripe fatt i problemene i barnevernet.

– Jeg tror Høyre vil vinne på det, dersom de tar over og viser at de kan gjennomføre en endring. Slik ser jeg det utenfra.

Tveit oppgir videre at forrige uke var tøff, og at hun var helt utladet i helgen.

– Det er både fordi saken er så alvorlig, og fordi det ikke er et mål at noen skal miste jobben. Men vi må legge ansvaret der det hører hjemme, og saken må få konsekvenser.

Partikollega Ronny Grønsdal peker også på at gjennomslag er det viktigste.

– Og vi befinner oss helt på midten politisk, hvor vi samarbeider like mye begge veier. Jeg ser ikke bort ifra at vi kan sitte i byråd. Vi er åpne for det meste, bare vi får en god styring av byen, sier han.

Aafløy peker på Høyre

– Nå er det riktig å peke på Høyre. I den parlamentariske modellen må det være klart for bytte nå. Så er det opp til Høyre hvordan de innretter seg, skriver Trym Aafløy i en SMS til BA.

Han var FNBs udiskutable frontfigur frem til han meldte seg ut. Nå er Aafløy en av fem uavhengige representanter i bystyret.

Aafløy oppgir at han selv, Rolf Scott og Per Jørgensen er opptatt av at bystyret bruker de mulighetene som ligger i modellen.

– Ellers bør Bergen bytte til formannskap igjen etter valget.