Ved inngangen til juli 2021 var tre personer trafikkdrept i Vestland fylke. Statistikken viser at antall drepte og hardt skadde har sunket kraftig den siste tiårsperioden.

Dødstallene er de laveste på over 70 år.

Men det er mørketall, blant annet når det gjelder ruskjøring.

Ønsker halvering

– Så langt i år har vi en fin nedgang i antall drepte. Men vi ser at antall hardt skadde fortsatt holder seg ganske høyt. Vi må intensivere trafikksikkerhetsarbeidet for å nå de hårete målene vi har satt oss i Norge, sier seniorrådgiver Harald Heieraas i Trygg Trafikk.

Målsettingen er at vi innen år 2030 skal ha maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken, en halvering fra dagens tall.

Nå blir i snitt 600–700 nordmenn årlig drept eller kvestet på norske veier.

Trekkspill-ulykke

6. juli kunne det gått skikkelig galt da to personbiler havnet i trekkspill-skvis mellom to vogntog på Steinestøvegen i Åsane.

De involverte ble sendt til legevakten for en sjekk, men til tross for at de materielle skadene så dramatiske ut, ble det er ikke meldt om alvorlige personskader i ulykken ved avkjøringen til Breistein.

– Det var heldigvis lav fart. Om det ikke hadde vært rushtrafikk og normal hastighet, ville nok de to bilene ha sett ut som trekkspill, uttalte politioverbetjent Sølvi Vetaas ved Bergen nord politistasjon til BA.

Yrkessjåføren fikk førerkortet beslaglagt, og politisak er opprettet. Det er ikke mistanke om rus i forbindelse med ulykken på Steinestø.

Blandingsrus er et økende samfunnsproblem.

Harald Heieraas, Trygg Trafikk

Ruskjøring skremmer

Promillekjøring er en av de største utfordringene i trafikken, både til lands og til vanns.

I fjor ble over 10.000 personer meldt til politiet for kjøring i ruspåvirket tilstand her i landet. Nå ønsker organisasjonen MA-Rusfri trafikk å innføre alkolås-program, melder NRK.

  • Av de trafikkdrepte i 2020 var 26 prosent påvirket av rus.
  • Antall rusulykker holder seg stabilt høyt.
  • 44 prosent av dem som blir tatt for ruskjøring, har ikke førerkort.

– Vi er verdens beste land på trafikksikkerhet, men trenger flere målrettede tiltak mot promillekjøring i tillegg til politikontroller, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA-Rusfri trafikk til statskanalen.

Trygg Trafikk er enige i at økt kontrollvirksomhet gir resultater.


Ikke farligere på vestlandsveier

– Vi ser at politiet gjennomfører flere målrettede kontroller mot ruskjøring, som gjør at flere blir tatt. Blandingsrus er et økende samfunnsproblem. Det er ingen grunn til å klappe oss selv på skulderen. Mørketallene er store og vi må fortsatt jobbe hardt for å få ned ulykkestallene, sier Harald Heieraas i Trygg Trafikk til BA.

– Her på Vestlandet har vi dårligere veistandard enn resten av landet, og nabolandene. Gir dette seg utslag i flere alvorlige ulykker?

– Nei, det er ingenting i statistikkene som tyder på det. Den svenske veistandarden er høyere enn vår, men Norge har færre drepte per million innbyggere. Når veikvaliteten øker, øker også farten og dermed sjansene for alvorlig skadeomfang. Dårlige vestlandsveier gjør at vi avpasser farten etter forholdene. De fleste er flinke og holder seg til fartsgrensene.