Billigere fastrentelån

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I sommer har fastrentene falt ytterligere, og er nå ned på svært lave nivåer.

DEL

I løpet av sommeren har rentene på alle bindingsklasser falt ytterligere, skriver Nettavisen NA24.

I gjennomsnitt ligger lån med tre års binding bare 0,25 prosentpoeng over den flytende renten. Fem års binding ligger i gjennomsnitt 0,5 prosentpoeng over den flytende.

Selv om renten på fastrenter har falt, er det ikke dermed sag at det lønner seg binde renten. Generelt er det slik at det er mest sannsynlig at det lønner seg med flytende rente. Og sannsynligheten øker med økende binding.

Dette kan du lese mer om her: Skal du velge fast eller flytende rente?

I dag er Eiendomskreditt er billigst i bindingsklassene 3 år. De er blant de tre billigste i 5- og tiårsklassen. Lånene gis uten noen etableringsgebyr eller termingebyr. Eiendomskreditt er landsdekkende, og gir lån opp til 65 prosent av markedsverdien på boligen.

Sparebanken Vest er billigst i både fem,- og tiårsklassen, og nest billigst i treårsklassen. Her er det verdt å merke seg at de nå har den samme rentesatsen for både tre og fem års binding. Sparebanken Vest tilbyr lån i sitt nærområde, som er Hordaland og Sogn og Fjordane.

Av andre landsdekkende aktører er Danske Bank blant de billigste. Sparebanken Sogn & Fjordane, og SpareBank 1 SR-Bank opererer i sitt nærområde.

DE FEM BESTE I TRE BINDINGSKLASSER

Under har vi tatt med de fem beste alternativene innenfor de tre bindingsklassene. Effektiv rente er beregnet for et lån på 1 million kroner, med en nedbetalingstid på 15 år. Lånet skal ligge innenfor 60 prosent av markedsverdi.

Her ser du også forskjellene i kroner i de enkelte bindingsklassene i forhold til den billigste.

Her kan du se hele listen over fastrentelånene.

Hva bankene tilbyr av fastrenter endres mye oftere enn de flytende. Årsaken til det er at endringen ikke får betydning for eksisterende lån, kun de nye. Derfor vil også forskjellene fra topp til bunn endre seg ofte.

DE BESTE FLYTENDE RENTENE

Etter av de fleste av de store bankene satte opp renten før sommeren, har det vært svært få endringer. Som vanlig er det Statens PK som er billigst. Av de «åpne» bankene er det Din Bank og Boligkreditt.no som er billigst.

Slik ser listen ut over lån på 1 million kroner innenfor 60 prosent av markedsverdi.

Se også boliglånskalkulatoren.

RENTEBINDINGENS BETYDNING

Ser vi på gjennomsnittlige effektive renter ligger den flytende renten lavere enn lån med rentebinding. Som du ser av tabellen under øker den gjennomsnittlige renten med lengden på bindingen. Grunnen til det er kort og godt at rentemarkedet forventer at renten skal stige over tid.

Forskjellene er mindre når du ser de beste alternativene. Forskjellen mellom beste flytende rente og tre års binding er på bare 0,15 prosentpoeng. Den øker bare til 0,22 prosentpoeng for fem års binding. Forskjellen opp til 10 års binding er akkurat ett prosentpoeng.

Hvis et lån med ti års binding skal komme omtrent likt ut med flytende rente, må renten stige med 0,2 prosentpoeng i snitt per år i de 10 årene. Da ender renten på det flytende lånet opp med å ligge ett prosentpoeng over renten med binding på 10 år.

Du kan gjøre dine egne beregninger for dette med « Renteutviklingskalkulatoren».

Slik er gjennomsnittet av de effektive rentene innenfor 60 prosent av markedsverdi:

Binding

Beste

Dårligste

Snitt

Flytende

3,45%

4,26%

3,70%

3 år

3,60%

4,33%

3,98%

5 år

3,67%

4,54%

4,20%

10 år

4,45%

5,15%

4,83%

FORSKJELLENE ER ET SIKKERT TAP

I motsetning til de flytende rentene vil du hvert år, med full sikkerhet, tape den renteforskjellen mellom fastrentelånet du tok opp mot det som var billigst på det tidspunktet. Forskjellene mellom de flytende renten kan endre seg, men det kan ikke skje med faste renter.

Forskjellen mellom dyreste og billigste fastrentelån med tre års binding er 0,73 prosentpoeng effektiv rente. Med et lån på 1,5 millioner kroner betyr det at du taper omtrent 31.000 kroner i løpet av treårsperioden.

Ser vi på en rentebindingsperiode på fem år er forskjellen på 0,87 prosentpoeng. Dette gir en merkostnad på omtrent 62.000 kroner i femårsperioden.

Med 10 års rentebinding er forskjellen 0,70 prosentpoeng. Dette vil gi et tap på 100.000 kroner i 10 årsperioden.

For alle disse eksemplene gjelder det at renteforskjellene er før skatt, og at lånene er avdragsfrie.

Artikkeltags