Dette er de fem fellene som kan ødelegge ferien din

Ikke bestill ferie før du har avklart ferieavvikling med sjefen.

Ikke bestill ferie før du har avklart ferieavvikling med sjefen. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ikke bestill ferie før du har sjekket alt dette.

DEL

Fra og med 1. juni til langt ut i september er vi inne i det som kalles hovedferieperioden. I denne perioden har alle som er i jobb rett til å ta ut tre ukers sammenhengende ferie.

Like sikkert er det ikke at du får ferie når du ønsker det, til syvende og sist er det sjefen som bestemmer dette, melder advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Ifølge en fersk undersøkelse advokatfirmaet har fått gjennomført, tar halvparten av norske arbeidstakere årlig lengre ferier utenom de typiske ferieperiodene om sommeren, i påsken og i julen.

Dette er imidlertid en fleksibilitet man egentlig ikke har rett til, til tross for at stadig flere av oss mest sannsynlig forventer dette, skriver Nordlys.

Som en følge eksisterer det en rekke juridiske feller du bør forsøke å unngå, for å å være sikker på at du ikke får problemer med å avvikle drømmeferien - når du ønsker det.

HUSK DISSE FEM PUNKTENE

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har laget en liste over de fem viktigste punktene du bør ta hensyn til:

1. Ikke bestill ferieturen før du har avtalt ferieavvikling med arbeidsgiver

Tidspunktet for når du vil ta ferie, skal diskuteres og avtales med arbeidsgiver i god tid før ferien. Normalt kommer man til enighet, men dersom dere ikke blir enige, så er det sjefen som bestemmer når du skal ta fri. Dersom du planlegger å dra på ferie på et bestemt tidspunkt, bør du altså sørge for å inngå avtale med arbeidsgiver før du bestiller reisen slik at du unngår å komme i en situasjon hvor du har betalt for en feriereise du ikke kan dra på.

2. Ikke se på avspasering som det samme som ferie

Mange arbeidstakere har fleksibel arbeidstid. Det vil si at du kan velge selv å jobbe utover alminnelig arbeidstid og på den måten opparbeide det som kalles plusstid/fleksitid. Denne tiden kan samles opp og senere tas ut/avspaseres som fridager.

Fleksitid og avspasering er noe annet enn ferie, og det reguleres verken av ferieloven eller av annen lovgivning. Eksempelvis finnes det ingen lov som lar deg overføre ubrukte fridager til året etter, slik man kan med den ubrukte ferien. Her finnes det ulike regler og rutiner fra virksomhet til virksomhet – også i forhold til hvordan du kan hente ut denne tiden.

3. Ikke glem legeerklæring hvis du blir syk rett før eller under ferien

Dersom du blir syk i ferien, kan du under visse forutsetninger kreve å få ferien utsatt. Reglene for utsettelse av ferie på grunn av sykdom eller skade er forskjellige avhengig av om du blir syk eller skadet før ferien tar til eller under ferien. Dersom du blir syk før du starter ferieavviklingen, kan ferien utsettes til et senere tidspunkt.

Kravet om utsettelse av ferie må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste dag før du skulle ha startet ferien.

Blir du syk en eller flere dager i ferien, kan du fra 1. juli i kreve å få tatt ut disse feriedagene på et senere tidspunkt. Også her må kravet dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart du er tilbake på jobb igjen.

4. Ikke beregn like mange arbeidsdagers ferie som heltidsansatte hvis du er i deltidsstilling

Alle arbeidstakere har rett til en årlig ferie på minst fire uker og én dag, og mange av oss har rett til fem ukers ferie etter tariffavtale eller annen avtale. Alle arbeidstakere har rett til like lang ferie, uavhengig av om de er ansatt i heltids- eller deltidsstilling, men ansatte i deltidsstilling vil ikke ha rett til like mange arbeidsdagers ferie som ansatte i heltidsstilling.

Det betyr at for en ansatt som jobber mandag til fredag i 100 prosents stilling, vil fem ukers ferie utgjøre 25 arbeidsdager fri. For en ansatt som jobber mandag, onsdag og fredag i 60 prosents stilling, vil imidlertid fem ukers ferie kun utgjøre 15 arbeidsdager fri.

5. Ikke regn med at feriepengene for «senioruken» er det samme som for den ordinær «ukelønnen»

Dersom du fyller 60 år i løpet av 2014, har du rett til en ekstra ferieuke i år – den såkalte senioruken. Denne uken kan du avvikle når du ønsker, og du trenger ikke å ha fylt 60 år på uttakstidspunktet. Men har du en årslønn på over 511 470 kroner, vil feriepengene for senioruken ikke dekke for hele lønnsbortfallet i denne ekstra uken. De som ikke har lyst på dette inntektstapet, har lov til å si nei til å avvikle senioruken.

DRAR PÅ FERIE UTENOM DE TYPISKE PERIODENE

Undersøkelsen Norstat har gjennomført på oppdrag fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange viser at en fjerdedel av oss drar på ferie utenom de typiske ferieperiodene.

Dette i tillegg til at man også tar ut sommerferie, påskeferie og juleferie.

MENER NORSKE SJEFER ER FLEKSIBLE

Advokat Espen Johannessen hos Steenstrup Stordrange mener undersøkelsen først og fremst viser at mange norske sjefer er fleksible med hensyn til når de ansatte avvikler ferien.

– Men det tyder også på at mange av oss tar ut mer «fri» i løpet av et år enn det vi har krav på etter ferieloven og eventuell avtale om den femte ferieuken, uttaler han

Johannessen synes videre at både arbeidsgivere og arbeidstakere bør bli flinkere til å formalisere det som ikke dekkes av lovverket. Dette da det gir mer forutsigbarhet for alle parter.

– Ferieloven tar ikke høyde for at arbeidslivet vårt er blitt så fleksibelt, og her er vi reelt sett prisgitt arbeidsplassens egne vurderinger. De fleste arbeidsgivere ønsker nok å tilrettelegge mest mulig for sine ansatte, men arbeidstakerne må også skjønne hva de reelt sett kan forvente innenfor lovens rammer, sier Johannessen.

Artikkeltags