Her tar staten 91 kroner av din hundrelapp

For hver hundrelapp du bruker på Vinmonopolet går mellom 89 og 91 kroner til staten.

For hver hundrelapp du bruker på Vinmonopolet går mellom 89 og 91 kroner til staten. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ærlig skatte- og avgiftsoversikt fra Finansdepartemetet.

DEL

Hvor mye skatt og avgift krever staten når du handler ulike varer i Norge?

Dette spørsmålet stilte Frps skattepolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde til Finansdepartementet, skriver NA24.

– Svaret jeg fikk er avslørende ærlig, og det er greit å få det dokumentert. Kjøpsmarginalskatten er ekstremt høy på en rekke varer. De fleste er naturligvis klar over at staten har ilagt enkelte varer ekstra høy avgift, men jeg tror ikke folk flest er klar over at staten i enkelte tilfeller håver inn inntil 93 av 100 kroner, sier Tybring Gjedde til NA24.

Kjøpsmarginalskatt inneholder alt du betaler i skatter og avgifter. Den effektive skattesatsen beregnes ved å regne hvor mye som går til staten i skatter og avgifter av én opptjent krone som benyttes til å kjøpe ulike varer og tjenester.

Ved eksempelvis kjøp av en flaske vin må en arbeidstaker betale skatt på lønn, merverdiavgift, alkoholavgift og eventuelt miljøavgift på emballasje. Arbeidsgiveravgift hører også med til regnestykket (se presis forklaring av Finansdepartementets regnemetode nederst i saken).

RULLETOBAKK OG BRENNEVIN TOPPER

Som tabellen under viser er kjøpsmarginalskatten på visse typer varer meget høy.

Bruker du din sist tjente penger til å kjøpe en brennevinsflaske til 400 kroner får Vinmonopolet kun 44 kroner.

De resterende 356 kronene går til staten i form av skatt, arbeidsgiveravgift og særavgifter.

Kjøpsmarginalskatten på brennevin er 89 prosent for nordmenn med lønn under toppskattgrense 1 (490.000 kroner) og 91 prosent for dem som tjener mer.

Aller høyest er kjøpsmarginalskatten på rulletobakk. Kjøper du en pakke til 300 kroner får butikken kun 24 kroner, resten av beløpet (276 kroner) går til staten. Kjøpsmarginalskatten på rulletobakk er 92 prosent og 93 prosent for dem som tjener mer enn 490.000 kroner.

51,1 PROSENT MARGINALSKATT PÅ MAT

Bensin, sigaretter og vin er andre varegrupper med høy kjøpsmarginalskatt. Skatteprosenten er 83 prosent på bensin, 79 prosent på vin og 88 prosent på sigaretter dersom du tjener maks 490.000 kroner.

Tjener du mer stiger kjøpsmarginalskatten ytterligere noen prosentpoeng.

Den effektive marginalskatten på matvarer med en merverdiavgiftssats på 15 prosent beregner Finansdepartementet til 51,1 prosent dersom du ikke er i toppskatteposisjon, mens den er 57,9 prosent med trinn 1 i toppskatten og 60,2 prosent i trinn 2.

LOVER LAVERE SKATTER OG AVGIFTER

– Fremskrittspartiet som er tuftet på lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep fremmer kontinuerlig forslag som reduserer skatt på lønn og særavgifter. Ingenting kan forsvare et så høy total kjøpsmarginalskatt som denne oversikten viser. Det er viktig at folk er klar over at nær tre fjerdeler av marginal lønnsinntekt går tilbake til staten i ulike skatter og avgifter, sier Tybring-Gjedde til NA24.

Han forsikrer at med Frp i regjering vil avgiftene bli betydelig redusert.

– SANNHETEN NÆRMERE 50 PROSENT

Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i Smarte Penger minner, i likhet med Finansdepartementet, om at kjøpsmarginalskatt ikke sier noe om gjennomsnittlig skatte- og avgiftstrykk.

– På normale lønnsinntekter er det totale skatte- og avgiftstrykket cirka 50 prosent. Det varierer riktignok mye i forhold til familiesituasjon og forbruksmønster. For å komme opp i 75 prosent totalt skatte- og avgiftstrykk må det være en person som drikker og eller røyker, kjører dyr bil, har høy inntekt, og som ikke sparer noe av inntekten, sier Pedersen.

Slik forklarer Finansdepartementet sine beregningene overfor Tybring-Gjedde og Frp:
(se hele forklaringen her)

Nedenfor gjøres det kort rede for metoden for å beregne effektive marginalskatter, også inkludert avgifter, med eksempler på beregninger for enkelte av varegruppene nevnt i spørsmålet. Metoden er basert på brutto arbeidskraftkostnader, og alle beregningene inkluderer derfor arbeidsgiveravgift.

Inntektsskatt på arbeidstakerens hånd og arbeidsgiveravgift skaper en ”kile” mellom det arbeidsgiver må betale for arbeidskraften, og det arbeidstakeren sitter igjen med i lønn etter skatt. Arbeidskraftkostnaden er brutto lønn pluss arbeidsgiveravgift. På den siste kronen arbeidstaker tjener, vil han eller hun på sin side sitte igjen med brutto lønn fratrukket marginalskatten. Den effektive marginalskattesatsen er differansen mellom bedriftens brutto arbeidskraftskostnad og arbeidstakerens nettolønn, regnet som andel av bedriftens brutto arbeidskraftskostnad.

Med dagens satser er marginalskatten på arbeidstakerens hånd 47,8 pst. for lønn som ilegges toppskatt i trinn 2 (trygdeavgift 7,8 pst. + skatt på alminnelig inntekt 28 pst. + toppskatt 12 pst.). Dersom høyeste sats for arbeidsgiveravgift (14,1 pst.) legges til grunn, blir den høyeste effektive marginalskattesatsen 54,3 pst. Den effektive marginalskattesatsen i trinn 1 i toppskatten er 51,6 pst., mens den er 43,7 pst. for lønn under toppskattegrensen, men over inntektsnivået hvor minstefradraget utnyttes fullt ut.

Arbeidskraften skattlegges også indirekte gjennom vareskatter som særavgifter og merverdiavgift. Det er mulig å beregne teoretiske effektive marginalskatter som inkluderer avgifter på varer og tjenester. Det legges da til grunn at bedriften på marginen selger varen/tjenesten for en pris som akkurat dekker de samlede kostnadene, inkludert arbeidsgiveravgift og produktavgifter. Den effektive marginalskatten gir i dette tilfellet uttrykk for hvor mye som betales i samlede skatter og avgifter som andel av den marginale markedsprisen på varen, dersom den sist opptjente kronen benyttes til å kjøpe varen. For varer som ilegges merverdiavgift med en fast prosentsats, kan denne metoden benyttes direkte. Den effektive marginalskatten på matvarer med en merverdiavgiftssats på 15 pst., beregnes for eksempel til 51,1 pst. dersom konsumenten ikke er i toppskatteposisjon, mens den vil være 57,9 pst. med trinn 1 i toppskatten og 60,2 pst. med trinn 2.

Særavgifter beregnes imidlertid som regel etter mengde/innhold, for eksempel alkoholinnhold (alkoholavgifter). Avgift som andel av utsalgspris vil derfor variere med vareverdi. Eksempelvis utgjør særavgiften en lavere andel av dyr enn av billig vin. Dette gjør det vanskelig å beregne effektive marginalskatter som inkluderer særavgifter. Departementet har imidlertid anslått særavgiftens andel av utsalgsprisen for enkelte varegrupper, med utgangspunkt i gjennomsnittlige priser m.m. Basert på disse anslagene kan en beregne et teoretisk uttrykk for samlede marginale skatter og avgifter, inkl. særavgifter, som andel av markedspris for enkelte av varegruppene som nevnes i spørsmålet.

For varetyper hvor en svært stor del av utsalgsprisen er avgifter som skal hensynta helseskadelige virkninger, vil den effektive marginalskatten inkl. avgifter bli svært høy. For eksempel beregnes den effektive marginalskatten til 89-91 pst. for brennevin og 88-91 pst. for sigaretter, avhengig av forutsetninger om toppskatteposisjon. For vin ligger den effektive marginalskatten på 79-83 pst. For øl (klasse d) beregnes den effektive marginalskatten til 74-79 pst., mens den beregnes til 59-67 pst. for andre alkoholfrie drikkevarer. Tilsvarende vil den effektive marginalskatten inkl. avgifter bli høy når en stor del av utsalgsprisen er miljøavgifter som skal prise miljøskadene ved den aktuelle aktiviteten. For eksempel beregnes den effektive marginalskatten på bensin til 83-86 pst.

Kilde: Finansdepartementet.

Artikkeltags