Vil ha dyrere p-bøter - og gjøre det lettere å gi bøter

«Det er derfor stor sannsynlighet for at vanlige bilister må betale mer for parkeringstjenester i fremtiden,» er beskjeden fra Norpark.

«Det er derfor stor sannsynlighet for at vanlige bilister må betale mer for parkeringstjenester i fremtiden,» er beskjeden fra Norpark. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Parkeringsselskapene sier de allerede funnet smutthull i ny lov.

DEL

«Det er derfor stor sannsynlighet for at vanlige bilister må betale mer for parkeringstjenester i fremtiden.»

Det skriver Nettavisen.

Dette er konklusjonen til parkeringsbransjens egen interesseorganisasjon Norpark i et svært omfattende svar til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med forslag til nye parkeringsregler.

HYBRIDER OG LADING

Bransjen var nærmest i ekstase da det ble kjent at den nye regjeringen dyttet gjennom forslag til lovregulering av bransjen, etter at regelverket i sin tid ble puttet i en skuff av den rødgrønne regjeringen etter et massivt press fra Fagforbundet.

Mens Norpark tidligere har sagt til Nettavisen at det nærmest er viktigere at reglene kommer på plass, enn hva reglene er - er holdningen nå en helt annen.

Interesseorganisasjonen, som favner både private og offentlige selskaper, har en lang rekke innvendinger - blant annet at de er mot lik skilting på offentlig og privat grunn, og uklarheter rundt unntaksregler for bevegelseshemmede - og krav til ladeplasser.

De ønsker blant annet ikke å legge til rette for lading av noen andre biler enn rene hybridbiler.

«Ladbare hybridbiler bør ikke prioriteres, men lades andre steder», slår Norpark kategorisk frem.

Dermed er det duket for full krig om rammebetingelsene for oppladbare hybrider, som de fleste mener fortjener større utbredelse enn i dag.

VIL HA STRENGERE REGLER

De store innvendingene kommer derimot mot de nye forskriftenes forslag til gebyrer og håndheving.

De nye reglene legger opp til tre bøtesatser:

300 kroner for bagatellmessige overtredelser, som å glemme å trekke lapp på gratisparkeringsplasser

600 kroner for mesteparten av overtredelser

900 kroner for parkering på plasser forbeholdt bevegelseshemmede

Norpark mener at en sats på 300 kroner ikke er nok til å holde liv i gratisparkeringsmarkedet.

«Norpark foreslår primært at laveste sanksjon fjernes og at normalsatsen benyttes på disse overtredelser. Dersom samferdselsdepartementet ønsker å videreføre tre nivåer foreslår Norpark at sanksjonene settes til 400.- lav sats, 700.- normal sats og 1000.- høy sats.»

Norpark mener at om man ikke gjør dette, vil parkeringsselskapene bare omgå reglene.

«... operatører [vil] lett kunne omgå ordningen med laveste sanksjons ved å innføre en svært beskjeden avgift. For eksempel på 3 kroner pr.døgn. Etter ny forskrift vil da sanksjonen bli på kroner 600.»

– TOTALT URIMELIG

Interesseorganisasjonen er også uhyre kritisk til at det innføres en lovpålagt «fritid» før og etter parkering. Tanken er at en ikke skal kunne få parkeringsbot de første fem minuttene en står på en plass - og heller ikke bot før fem minutter etter at parkeringstiden har gått ut.

«Etter Norparks vurdering er særlig bestemmelsen om frimargin på 5 minutter etter at kjøretøyet er stilt på plass totalt urimelig og uakseptabel. Når en bilfører unnlater å betale for å leie en kommunal eller privat parkeringsplass, er dette etter vårt syn «tyveri». Man benytter en tjeneste frivillig, og plikten til å betale for denne må være åpenbar.»

De sammenligner en slik ordning med å snike på T-banen.

«Bestemmelsen vil medføre et direkte inntektstap, og samtidig innføre krav om et svært ineffektivt kontrollregime. Denne bestemmelsen vil åpenbart føre til dyrere parkering for lovlydige bilister, og vi mener dette er direkte til ulempe for de aller fleste forbrukere.»

«Veldig mange bilførere vil forsøke å rekke korte ærend uten å betale. Diskusjoner på stedet knyttet til hvor lenge kjøretøyet har stått på stedet vil øke konfliktnivået mellom fører og kontrollmyndighet. Dette er svært lite ønskelig», legger de til.

De liker heller ikke fem minutter i etterkant, men mener dette er mer spiselig.

«Vi tror likevel det er viktig å minne om at man med denne bestemmelsen bare forskyver selve problemstillingen. Bilfører vil på samme måte som i dag være misfornøyd med at man er ilagt en sanksjon kun et minutt etter det som er tillatt.»

VIL IKKE VÆRE MED PÅ «TILGIVELSE»

I dag er det mange som opplever å få gebyr, selv om en har betalt, fordi p-kvitteringen ikke ligger synlig.

Norpark «avviser» også totalt forslaget om at det skal være tilstrekkelig å legge frem en kvittering i ettertid.

«Forskriften slår fast at billetten skal plasseres godt synlig for kontroll, og da kan ikke typetilfeller som dette føre til frafall av sanksjonen.»

– VIL GI DYRERE PARKERING

Norpark er krystallklare på at de nye reglene vil gi dyrere parkering for folk fleste. Årsaken er økt byråkrati og at mange vil slippe billigere unna.

Ifølge Norpark vil kommunene komme greit unna det, mens de private aktørene både får anledning til å ta lavere gebyrer og får et strengere regelverk å forholde seg til. De mener at media har skapt et feilaktig bilde av en bransje med gode marginer.

«Det er derfor stor sannsynlighet for at vanlige bilister må betale mer for parkeringstjenester i fremtiden. Dersom man i tillegg innfører mange myke og smidige regler for den lille andelen av bilistene som bryter parkeringsreglene, vil de som parkerer lovlig subsidiere disse.»

– OVERRASKET

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet sier til Nettavisen at han er overrasket over at Norpark nå kommer med så mange innvendinger.

– Nå har man sittet i flere utvalget og vært med på å utforme dette regelverket, og det har vært min forståelse at det har vært bred enighet rundt forslaget som er lagt frem - da er det overraskende at de nå har så mange innvendinger.

Hoksrud sier at dette er en høringsrunde, og at det har kommet frem enkelte argumenter som det vil bli tatt hensyn til før forslaget legges frem.

– Noen endringer vil bli gjort, trolig blant annet dette med fem-minutters-grense før betaling, men vi mener at forslaget som er lagt frem er godt, sier Hoksrud.

Målet til departementet er å få regelverket vedtatt før nyttår, men nøyaktig igangsettelse for hele regelverket er vanskelig å fastsette, blant annet fordi et nytt klageorgan skal erstatte dagens parkeringsklagenemnd.

Artikkeltags