Forbruksavgift!

– Kom til å sjekke strømregningen min litt nøyere enn normalt. Oppdaget at det er en post under nettleie som heter «Forbruksavgift».

Så først betaler man for produksjon og salg av strømmen. Det er greit. Så betaler man for forventet maks effekt-belastning på nettet. Deretter betaler man for hvor mye energi man faktisk har fått transportert hjem. I tillegg såkalt Enova-avgift, som går til diverse miljø- og effektiviseringstiltak rundt omkring i landet. Og moms. Alt dette for så vidt ok.

Men så kommer rosinen i pølsen. Forbruksavgift! Med moms! Hallo!?

Så man skal altså betale for at man faktisk har forbrukt den strømmen som man allerede har kjøpt og betalt både produksjon, salg og transport for? Dette er jo som om kjøpmannen skulle legge på forbruksavgift i prisen på sine varer for at man faktisk akter å spise og drikke det man har kjøpt! Noen som har en god forklaring på dette?

Gunnar Larsen

BKK svarer:

– Hei, det er riktig som du skriver at du betaler for både bruken og transporten av strøm til din bolig. Deler av det du betaler i nettleie, altså transporten av strøm, går til fornyelse, drift og vedlikehold av strømnettet. Men en god del av nettleie-summen går til statlige avgifter, som nettselskapene er pålagt å kreve fra deg som er strømkunde. De tre statlige avgiftene er avgift til Enova, merverdiavgift og elavgift – også kalt forbruksavgift.

Forbruksavgift betales på alt forbruk av elektrisk kraft. Den er en såkalt særavgift, en indirekte skatt som pålegges en vare – i likhet med merverdiavgiften. Denne avgiften ble innført i 1951, og består av en fast sum per kilowattime strøm du forbruker. Hovedformålet med elavgiften er å skaffe inntekt til staten, men også å begrense strømforbruket. Forbruksavgiften er per nå på 15,84 øre + mva., det vil si 19,80 øre inkludert mva.

Fjordkraft svarer:

– Forbruksavgiften eller elavgiften er en særavgift, en indirekte skatt som pålegges en vare på samme måte som merverdiavgiften. Forbruksavgiften består av en fast sum per kilowattime strøm du bruker, og kreves inn av nettselskapet på vegne av staten.

Popmusikk i Bergen

– Jeg jobber i musikkbransjen, og mener vi trenger en sterkere satsing i byen. Det satses på former som jazz, men det mangler en større kjerne med kompetanse knyttet til popmusikk. Det gir ikke helt mening når det er såpass stor popeksport fra Bergen. Bergen skal være en kulturby for popmusikken også, men gir ikke så mye kjærlighet for det. Alle de sentrale i industrien er i Oslo.

Askjell (29)

Byråd for kultur, frivillighet og inkludering svarer:

– Takk for ditt engasjement. Popmusikken har en helt spesiell plass i byen vår. For musikken har alltid vært Bergens puls. Vår felles rytme, som stadig flere land oppdager. Fra Bergen eksporteres det mye god popmusikk. Det skyldes blant annet at ulike aktører i Bergen har opparbeidet seg stor kompetanse på området. Popmusikk har blitt en voksende næring. Derfor jobber vi for at Music Norway, som er musikkbransjens eksportorganisasjon, skal legges til Bergen. Og derfor gir Bergen kommune tilskudd og stipender til både festivaler og artister. Vi har også nettopp derfor sikret videre drift av USF Verftet, med flere scener, og vi skal bygge ut Kjødehallene til nye store konsertscener. Popmusikken står mitt hjerte nært, og jeg vil jobbe videre for at pulsen fra popen er høy og tydelig.

Eduardo Hans Andersen

Overraskende koselig

– Bergen er overraskende koselig, mye bedre enn det jeg forventet.

Ny student i byen

Vi jobber for pensjonistene

– Hvorfor forsøkte dere å ødelegge valgkampen vår, Jan Davidsen?

I summetonen går leder for Pensjonistforbundet i Bergen Kjell Mjaatvedt og co. ut og sier at Pensjonistpartiet er overflødig, og ber samtidig alle Bergens og fylkets pensjonister om å stemme på andre partier enn Pensjonistpartiet ved kommune- og fylkestingsvalget.

Dere kunne like godt sagt: gi stemmen til Arbeiderpartiet. Pensjonistpartiet er tross alt representert i mange kommuner og i fylkesting. Jeg syntes dette var en ufin handling fra dere, samtidig som dere påstår å være upolitisk.

Jeg vil vite, Davidsen, om disse angrepene er vedtatt politikk og strategi overfor Pensjonistpartiet, eller er dette bare et soloutspill fra et lokalt lag? Så henstiller jeg alle pensjonister om å stemme på Pensjonistpartiet, vi jobber for dere hver dag. Godt valg.

Helge Monsen, medlem av Pensjonistpartiet og vara i Bystyret

Les flere summetoner her:

Les også

– Jeg er ganske interessert i å følge med på kvinnefotballen også