Fordi banen må snegle seg av gårde, vil det til enhver tid være vogner i bevegelse over Bryggen

Av