Etter å ha gjennomført et prøveprosjekt med bilfritt på Bryggen og Torget sommeren 2020, foreslår byrådet å forlenge bilfritt-prosjektet også denne sommeren.

Planen er at Torget og Bryggen skal være bilfritt i seks uker, slik som i fjor.

– Bryggen og Torget skal få sommerfri fra personbiltrafikken, slik at bergenserne skal få mer plass og mindre støy når man handler og koser seg der. Kort sagt: Bergenserne skal få god boltreplass i byens storstue, uttaler Thor Haakon Bakke (MDG), som er byråd for klima, miljø og byutvikling.

Forslaget, som ble lansert av Rødt og har støtte av SV, møter stor skepsis hos opposisjonen.

Aafløy er oppgitt

Sentrumsgruppens gjennomgang og evaluering viser at prøveprosjektet ga en overvekt av positive virkninger for miljø, fremkommelighet og trafikksikkerhet sammenlignet med trafikale ulemper, noe BA beskrev i flere artikler.

– Det virker som byrådet har lest en helt annen evalueringsrapport enn meg. Etter min mening er den et mangelfullt hastverksarbeid der man verken har målt støy eller luftforurensning på omkjøringsveiene. Omkjøringsmulighetene i sentrum er for dårlige når man stenger Bryggen og Torget, noe som er underslått. Dessuten hadde næringslivet problemer med varelevering og kundebesøk, sier den uavhengige bystyrerepresentanten Trym Aafløy til BA.

Høyres fraksjonsleder Charlotte Spurkeland, som er medlem av utvalg for miljø og byutvikling, legger til:

– I fjor sommer var det kaos i trange bygater, turister slet med å finne hotellene sine, sentrumsbutikker ble gjort utilgjengelige og det var uforutsigbart trafikkbilde hver gang Fløyfjellstunnelen stengte, sier Spurkeland.

Ikke mer liv

Byrådet mener å kunne dokumentere at sentrumsgatene fikk mye mindre trafikk, noe som ga bedre miljøforhold, bedre trafikksikkerhet og en bedre hverdag for gående, syklende og dem som brukte kollektivtransport i sentrum.

Dette til tross for at busser, taxi og varebiler fortsatt kunne kjøre i de avstengte gatene.

BA-spaltist Trond Tystad mente omkjøringene ga trafikkaos.

– Selv om det var færre biler over Torget, som er positivt, bidro dette ikke til mer byliv. Jeg vil utfordre byrådet til å finne ut hvordan ordningen fungerte i praksis for folk og butikker. Og om det var verdt å bruke seks millioner kroner på vakthold, sier Spurkeland.

Høyre ønsker at flere skal bruke et levende bysentrum.

– Da må vi ha balanse mellom grønn by der flere går, sykler og tar Bybanen, og gjøre det mulig for dem som er dårlige til beins eller har ærender å kjøre bil, sier hun.

Vanskelig å måle

Både Spurkeland og Trym Aafløy legger til at det under en pandemi er vanskelig å måle trafikkmønstre på grunn av turistnedgang og smitteverntiltak.

– Hvis man skal kalle stengning av Bryggen og Torget for et prøveprosjekt burde de i hvert fall vente til neste år. Jeg mener byrådet bare bruker vikarierende motiver for å kunne stenge av mest mulig, sier Aafløy.

Det er foreløpig ikke grunnlag for å konkludere om prøveordningen kan etableres som en permanent trafikkløsning. Dette krever videre analyser, skriver byrådet.

Les også

Flåmsbanen må være verdens dyreste togtur