Gå til sidens hovedinnhold

Forflytningen truer avkriminalisering

Artikkelen er over 1 år gammel

Brukerne har opplevd en relativ fred i tunnelen på Gyldenpris. Nå gjeninnføres en stigmatiserende og helseskadelig nulltoleranse.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bergen kommune har forbilledlig bygget en park nær MO Gyldenpris, men i forflytning av brukere fra gangtunnelen til ny uteplass omtalt i Bergensavisen 7. januar, gjeninnføres stigmatiserende og helseskadelig nulltoleranse.

I 2014 ble Nygårdsparken stengt for et miljø hvor de fleste har en avhengighetslidelse. Brukerne gjennomlevde en hard tid når politiet som del av trepartssamarbeid med kommunen og Helse Vest, ved hjelp av forhøyede bøtesatser og bortvisningspraksis, forflyttet dem gjennom sentrum og Hollendergaten til gangtunnelen nær Mottaks- og oppfølgingssenteret etablert på Gyldenpris. I etterkant har Statens vegvesen klaget over at tunnelen vanskelig kan brukes av folk flest, og naboer har reagert på at politiet stedsspesifikt har tolerert kriminalitet som regjeringen foreslår avkriminalisert; nemlig erverv, bruk og innehav av små mengder illegale stoffer til eget bruk.

Les også

Frivillige får forbud mot å dele ut mat og klær i gangtunnelen

I forbindelse med «Handlingsplan mot åpne russcener» fra 2012, var forflytningen av grupperingen til MO Gyldenpris’ nærmiljø politisk villet og bystyret har ikke gitt etter for press om videre forflytninger. Striden om tunnelen er forsøkt løst ved å åpne uteplassen.

MO Gyldenpris er et kommunalt skadereduksjonssenter med smitteforebyggende utdeling av brukerutstyr, overdoseforebyggende brukerrom, utdeling av motgift, lavterskel helsehjelp, akuttovernatting og matservering, som oppfyller Verdens helseorganisasjons anbefaling fra 2014: «Land bør jobbe mot å utvikle politikk og lover som avkriminaliserer injisering og annen bruk av illegale stoff, (…) og som tillater brukerutstyr-utdelingsprogram.» Senteret har bidratt til færre overdosedødsfall i Bergen.

MO Gyldenpris’ brukergruppe fikk pasientstatus i 2004, men avhengighetslidelse er kriminalisert når sykdommen forårsaker erverv, bruk og innehav av illegale rusmidler og medikamenter. Omsetning omkring senteret omhandler for øvrig ikke såkalte «storfisk», men brukere som selger små mengder for å finansiere bruk i forbindelse med egen avhengighet.

Fortsetter under bildet.

Når bergenspolitiet i etterkant av den tunge forflytningen fra Nygårdsparken, banebrytende har opptrådt som om narkotika var avkriminalisert i MO Gyldenpris’ nærområder, er det i samsvar med FNs høykommissær for menneskerettigheter som i 2014 slo fast at: «Kriminalisering av besittelse og bruk av illegale medikamenter forårsaker betydelige hindringer for retten til helse».

19. desember fulgte et regjeringsoppnevnt rusreformutvalg opp med en rapport som går inn for avkriminalisering i takt med FNs anbefalinger fra 2017 om en «Gjennomgang og opphevelse av straffelov som er bevist å ha negative helseutfall. Disse inkluderer lover som kriminaliserer (…), stoffbruk eller besittelse av medisiner til personlig bruk».

I lyset av rusreformen er det trist å lese i BT 6. januar at ureglementert bruk av en enestående gangtunnel, ifølge politiet igjen kan utløse «nulltoleranse for kjøp og salg av narkotika (...), i tunnelen og omkringliggende områder». Det hjelper lite når politiet forsikrer at fokus ikke er på det nye uteområdet, for byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Jaffery (A) sier at det skal være de samme reglene som gjelder der, på uteområdet, som inne på senteret. Uttalelsen kommer til tross for at Bergen Ap i 2014 gikk inn for avkriminalisering.

Les også

Dette er som et vondt gufs fra fortiden

Gjennomført nulltoleranse fører til bruk av politiverktøy som integritetskrenkende visitasjon, bøter som med forhøyede satser kan føre til rehabiliteringshemmende gjeld og bøtesoning eller stigmatiserende bortvisningsvedtak. Den repressive virkemiddelbruken kan bli stående som en mur mellom de avhengighetslidende og hjelpetiltaket. Høykommissæren fortsetter: «Stoffbrukere kan med rette ha frykt for at de vil bli arrestert eller fengslet hvis de oppsøker helsehjelp. De kan til og med bli tatt motet fra angjeldende å søke informasjon om trygg praksis for stoffbruk.»

Tross skitne og kritikkverdige omgivelser, har brukerne opplevd en relativ fred i tunnelen. Forskning har påvist at det påførte stresset ved forflytningen fra Nygårdsparken førte til økt aggresjon i miljøet. Politiet gjenopprettet tiltrengt tillit ved å utøve stedsspesifikk de facto avkriminalisering og har kunnet prioritere å bekjempe vold knyttet til den svarte omsetningen.

Der Statens vegvesen og naboer i høyden kan oppnå å overføre problematikken fra tunnelen til andre arenaer og naboer, bør ikke byrådet reversere gode resultater oppnådd gjennom utøvd de facto avkriminalisering.

Dette mens vi venter på at politiet uansett må legge ned nulltoleransens virkemidler overfor erverv, bruk og innehav etter loven, når Stortinget forhåpentligvis følger opp FNs anbefalinger og vedtar rusreformen innen 2021.

Kommentarer til denne saken