Forskere anslår at 2000 bergensere har blitt smittet

517 bergensere hadde fått påvist covid-19 per onsdag. Men et forskningsprosjekt blant fastlegene i Bergen gir grunn til å tro at nesten fire ganger så mange er smittet.