Forskningsnettstedet forskning.no har brukt statistikk til å se på hvor mange nordmenn som kan være i risikogruppen for å bli alvorlig syke av koronaviruset.

Folkehelseinstiututtet har definert disse risikogruppene:

  • Eldre personer over 65 år.
  • Voksne personer med underliggende, kronisk sykdom som: hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom (COVID-19).

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19-sykdom. Risiko for alvorlig sykdom øker med økende alder og flere risikofaktorer.

Her kan du lese siste nytt om koronasituasjonen.

Kartlagt antall

Forskning.no har kartlagt hvor mange som faller innunder disse gruppene i Norge, og hvorfor de er ekstra utsatt.

Mange personer kan være innenfor to eller flere risikogrupper samtidig. Antall personer er derfor færre enn totaltallet her:

  • Personer over 65 år: 941.816
  • Kronisk lungesykdom: 459.826
  • Hjertekarsykdom/høyt blodtrykk: 1,1 millioner
  • Diabetes: 228.000
  • Kreft: 102.000
  • Sum: 2.831.816

Tallene er innhentet fra SSB, LHL, Diabetesforbundet, Reseptregisteret og Kreftregisteret 23. mars 2020, oppgir forskning.no.

De påpeker at det er mørketall for hvem som har høyt blodtrykk og diabetes 2.

– For unyansert

Spesialist i generell indremedisin Helge Istad sier til forskning.no at han er kritisk til å betrakte alle over 65 år som å være i en risikogruppe, og påpeker at det er store forskjeller mellom folk i den alderen.

Leger forskning.no har snakket med mener også at helsemyndighetenes informasjon om risikogrupper er for unyansert.

Blant annet påpeker Istad at man må skille mellom behandlet og ubehandlet sykdom. God behandlet høyt blodtrykk og diabetes gir ikke nødvendigvis høyere risiko.