Utgangspunktet var ikke det beste. Allerede da det 7. desember ble innført restriksjoner på skjenking, reagerte aktørene i utelivet kraftig. Da regjeringen bare en ukes tid senere innførte total skjenkestopp i hele landet, ble reaksjonene enda sterkere, og permitteringsvarslene begynte å strømme inn til Nav. Så sent som torsdag i forrige uke aksjonerte lokale aktører i utelivsbransjen ved å slå av lyset i barer og restauranter. Håpet var den bebudede lønnsstøtteordningen, som på det tidspunktet fortsatt bare var et løfte.

Fredag kveld ble ordningen presentert. Bedrifter som taper mer enn 20 prosent av omsetningen, kan få direkte støtte for å holde ansatte i arbeid fremfor å permittere dem. Makssatsen per ansatt er 30.000 kroner i måneden, begrenset til 80 prosent av den ansattes bruttolønn. For å nå den støtten, må bedriften ha hundre prosent inntektsbortfall som følge av koronarestriksjonene. Så avtar støtten i forhold til omsetningen bedriften har.

Selv om regjeringen har meislet ut ordningen i samarbeid med NHO og LO har den fått temperaturen ytterligere opp i utelivsnæringen. Blant de kraftigste innvendingene er, foruten totalrammen på ordningen, det faktum at bedriftene må ha samtlige ansatte i arbeid for å komme i betraktning til ordningen. For mange som vanligvis har hovedinntekten sin fra alkoholsalg, vil det være en for stor økonomisk sjanse å ta. For dem er permittering eneste løsning.

Hvis målet var å hjelpe de bransjene som blir hardest rammet av restriksjonene, er dette vilkåret vanskelig å forstå. Det bør være åpenbart at et slikt krav vil utelukke mange av dem ordningen skulle treffe. Flere krever større fleksibilitet, en fleksibilitet de mener kunne gjort det mulig å holde flere i jobb.

Det er innvendinger det går an å ha forståelse for. De som investerer tid og penger i serveringsnæringen har vært spesielt hardt rammet av snart to år med varierende grad av restriksjoner i næringsdriften sin. De er slitne nå. At det er frustrerende å gå gjennom nok en nedtur, og føle de ikke blir hørt av myndighetene, er forståelig.

Målet med lønnsstøtteordningen er fra regjeringens side å redusere antall permitterte arbeidstakere. Regjeringen trekker nettopp frem hotell-, servering- og utelivsbransjen på topp på listen over virksomheter som blir direkte berørt av smitteverntiltakene. Hvis ordningen ikke bidrar til å få ned antall permitterte i disse bedriftene, er det helt på sin plass å spørre om ordningen treffer godt nok.