Byutvikling – den nye rocken?

– Etter å ha lest innlegget til Thor Haakon Bakke i BA den 18.12., hvor han utroper byutvikling til den nye rocken og ramser opp alt det fine som vil skje dersom man fjerner bilene fra byen, kan det virke som han ikke helt har skjønt hvorfor han og partiet hans ble fjernet fra byrådet. Han bør nok ta inn over seg at de fleste familier mener at de har nytte av egen bil og vil ha plass til å parkere den enten i egen garasje eller i gaten. Skal man fjerne parkerte biler fra gatene, bør kommunen tilby lokale, rimelige alternativer.

I stedet for bil mener MDG at man heller burde satse på sykkel, og byrådet har brukt mange penger på dette. Gitt klimaet og geografien her i byen, vil nok dette helst være en løsning for de spreke og idealistiske.

Ellers er jo MDG for bildeling som løsning på parkeringsproblemene. I Vi Menn 09.12. ble bildeling problematisert over 6 sider. Selskaper som tilbyr dette finner dette ikke lønnsomt. Folk flest ser problemer med å dele bil med andre, forholde seg til stadig nye og kompliserte biler, vedlikeholds- og skadeproblematikk, og mange trenger kanskje bilen til samme tid.

Bybanen har vært nyttig så langt, men banen til Åsane blir veldig kostbar. Er det rett bruk av knappe midler?

Kanskje er det heller ikke riktig å la boligbyggingen bli for konsentrert langs Bybanen. Mange vil gjerne bosette seg andre steder.

Problemet for MDG er at de vil presse på folk idealistiske løsninger som de fleste ikke vil ha. Derfor er andre partier med rette redde for å samarbeide med dem. Hadde Arbeiderpartiet fortsatt samarbeidet, er jeg redd valget neste år kunne blitt svært dårlig.Per Moen

Svar: MDG mener at god og grønn byutvikling skal være til det beste for alle innbyggerne i Bergen. Skal vi kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen for å løse de utfordringene verden står overfor i dag, må Bergen gjøre sitt og samtidig tilpasse byen etter innbyggernes behov. Da må det bli enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen, som å velge buss fremfor bil. Vi må gjøre boligene billigere og bo- og nærmiljøene bedre, og sørge for kort avstand til skole, butikk og tjenester. Det legger grunnlag for høy livskvalitet hvor dagen ikke brukes i kø, men hvor vi får mer fritid, og mer tid til familie og venner.

Bildeling er én løsning som gjør det enklere og billigere for folk å bruke bil etter behov, men det viktigste vi gjør er å sikre gode kollektivmuligheter. Bybanen er det aller viktigste enkelttiltaket vi har for å kutte klimagassutslipp i Bergen, gjennom å få flere til å reise kollektivt og skape gode bomiljø langs traseen. Bergensere skal åpenbart bo der de vil, og noen trenger bil i hverdagen. Men det er politikernes oppgave å legge til rette for boligbygging som skaper timinuttersbyen hvor man kan bo tettere og hyggeligere og komme seg dit man trenger med gange, sykkel og kollektiv. MDG tror det er det som skaper den gode byen for alle!

Thor Haakon Bakke

Godt skrevet

– Jeg må berømme Torkel Risnes Eikevik for et usedvanlig velskrevet og klokt innlegg i BA 23. februar. Han setter ord på problemstillingen på en imponerende måte.

Jeg håper også at de som er eksponenter for det han kaller woke- kulturen evner å ta dette inn over seg, men det strider vel litt for mye mot hele deres oppfatning av sin rolle og seg selv.

Borge Løvold

Märtha Louise

– 1. mars 2023. Vår prinsesse Märtha Louise. Jeg er så glad jeg fikk med meg hennes intervju på svensk TV i går. Hun sto frem som et godt menneske, elsket av vår konge og sin hjertegode mor, vår dronning Sonja.

Ikke alle lever A4-liv, tydelig kommer det frem i den tiden vi lever i nå. Hva har vi foran oss? Ta vare på hverandre, vis din godhet og kjærlighet til alle. Respekter at ikke alle lever som du.

Hilsen Inger Lill Johansen (nå 90 1/2),

som ikke lever et A4-liv

En fantastisk mann

– Jeg var uheldig å havnet litt utfor veien på Dalsøyra i Sogn. Vi ringte Viking for veihjelp og fikk en kjempeservice, punktlighet og en hyggelig kar. Vi fikk bilen på veien igjen etter litt arbeid. En fantastisk service på sms og per telefon. All honnør til «veiens helter» som gjør en fantastisk jobb dag og natt.

Gunnar Fantoft Strand

Ta vare på disse små

– I Kollbudalen, Slettestølen og Saudalskleivane er det satt opp et «gjerde» av tette betongklosser langs fortauet. Dette betyr døden for mange pinnsvin som krysser gaten, og som ikke kommer seg inn på fortauet.

Det må være mulig å redusere farten, sette opp en annen type rekkverk, eller borre huller i betongklossene, så pinnsvinene kommer igjennom.

Pinnsvin kan ikke klatre, og lander de på ryggen så kan de ikke snu seg. Pinnsvin er en truet art i Norge, og vi må ta vare på disse små.

Hilsen Britt Olsen

Les flere summetoner her: Bergen har i grunnen alt!