En innbygger i Askøy kommune døde av covid-19 mandag. Dødsfallet skjedde ved Kleppestø sykehjem, melder kommunen i en pressemelding.

Vedkommende var en eldre person som cirka én uke før dødsfallet skjedde var lagt inn på Haukeland sykehus med påvist smitte.

- Jeg synes det er veldig trist at vi nå har fått et dødsfall på Askøy. Mine tanker går til de pårørende, sier ordfører i Askøy kommune Siv Høgtun i pressemeldingen.

Her kan du lese siste nytt om koronasituasjonen.

Ble ikke syk på sykehjem

Pasienten ble skrevet ut fra sykehuset og til Kleppestø sykehjem for om lag én uke siden. Pasienten var ikke beboer ved Kleppestø sykehjem før vedkommende ble innlagt på Haukeland med covid-19, forteller Høgtun til BA.

Saken fortsetter under bildet.

– På sykehjemmet var pasienten isolert og fikk tett oppfølging og lindrende behandling, sier hun.

Ved Gullstøltunet sykehjem i Bergen er to beboere nå døde av covid-19.

Det er per i dag ikke påvist smitte hos andre beboere ved Kleppestø sykehjem, opplyser Høgtun.

– Avdelingene ved sykehjemmet er adskilt fra hverandre og personalet følger smittevernrutinene mellom dem nøye. Vi har beredskapsorganisasjonen oppe ved sykehjemmet og har økt bemanningen, sier hun.

Ifølge ordføreren har det vært gjort smittesporing for å finne smitteveien til pasienten som døde.

– Det har vi gjort for alle pasienter med påvist covid-19 på Askøy, sier Høgtun.

I Bergen er det opprettet en egen avdeling ved Fyllingsdalen sykehjem for pasienter med korona. Høgtun forteller at Askøy kommune per nå ikke har opprettet en egen post ved sykehjem for koronapasienter.

– Men jeg er helt trygg på at fagfolkene på Kleppestø sykehjem ivaretar smittevernreglene, sier hun.