Sikkerhetstilrådingene ble påpekt i et høringsutkast til delrapport 2 fra Statens Havarikommisjon om «Helge Ingstad»-forliset, opplyser Forsvarsdepartementet til NTB.

– Det påpekes at alle fregattene er sertifisert og sjødyktige. Like fullt utgjør summen av avvik som påpekes i havarikommisjonens utkast til delrapport 2, at vi utarbeider en samlet vurdering som vil danne grunnlag for vårt videre arbeid innen kompetanse, prosedyrer og tekniske forhold, opplyser forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, til NTB.

Tre fartøyer blir liggende på Haakonsvern i januar, mens fregatten KNM «Otto Sverdrup» forberedes for å seile på øvelse i Storbritannia.

Lager håndteringsplan

I november 2018 utga Havarikommisjonen en foreløpig rapport om fregatt-ulykken. Rapporten som nå kommer i mars 2021, er delrapport to. Den omhandler hva som skjedde etter kollisjonen, som til slutt endte med at KNM «Helge Ingstad» sank.

Kristoffersen peker på at Havarikommisjonens foreløpige rapport nummer to er svært detaljert. På bakgrunn av funn i tidligere undersøkelsesrapporter er det iverksatt en rekke tiltak som oppfølging av de eksterne og interne undersøkelsene.

– Vi vil derfor bruke januar til å utarbeide en oppdatert plan for hvordan avvikene skal håndteres, sier Kristoffersen.

Skyld er foreløpig ikke fordelt

Det er nå over to år siden fregatten KNM "Helge Ingstad" kolliderte med tankskipet Sola utenfor Stureterminalen i Øygarden. I fjor ble det besluttet at fregatten ikke skulle repareres. I sommer ble fregatten lagt ut på anbud for opphogging, hvor den skal bli til skrapmetall.

Ulykken, havariet og den mislykkede bergingen etterpå er blitt gransket, etterforsket og undersøkt, men prosessene er ennå ikke sluttført, og skyld er ikke fordelt.

I september skulle egentlig rettssaken, der staten og eierne av «Sola TS» har saksøkt hverandre, ha startet, men saken er utsatt til starten av 2021. Retten skal ta stilling til hver av partenes ansvar for skade som følge av kollisjonen.