Barnevogner, rullestoler og sykler av ulike slag har dårlige forhold i Michael Krohns gate denne søndags formiddagen. Snøen er fjernet fra bilveien, men dyttet opp på fortauet og danner en brøytekant.

– Jeg må dytte barnevognen sikksakk, det er jo umulig å trille her, sier Marius Jensen til BA.

Jensen sier naboene i blokken er misfornøyd med brøytekantene som dukker opp hver gang det er snø i Bergen.

– Vi må beregne ekstra tid hver gang vi skal ut døren, sier Jensen.

Han skal en tur til Akvariet med ettåringen, og må rekke en buss. Han forteller at situasjonen på fortauet var like håpløs på lørdag.

– I går var det så gale at jeg måtte trille barnevognen langs veikanten.

Utfordrende tidsaspekt

Eivind Ytti er seksjonsleder i vedlikehold, drift og beredskap i Vestland fylkeskommune. Han sier det er en utfordring å brøyte fortauene når det faller så mye snø på kort tid.

– Spesielt brøytekantene er en utfordring, det er klart, uttaler han til BA.

Ytti sier det er viktig at folk melder ifra om dårlige forhold til Statens vegvesen.

– Det er viktig at folk melder ifra til Vegtrafikksentralen, eller ringer 175. De har oversikten over hvem som har ansvaret for brøytingen på ulike veier.

– Det er vanskelig å kommentere på denne veien på sparket, men vi har et mål om å rydde for at det skal være framkommelig for alle.

Ytti sier Vestland fylkeskommune har ansvar for brøyting av fylkesveiene, men at de ikke alltid har ansvaret for brøytingen på fortauene ved disse veiene.

– Det kommer an på eierforholdene i området.

Brøyter i sikksakk

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Andreas Egenæs Herland sier de har egne brøytebiler for fortau, og at den skal være på vei.

– Det kan ha skjedd at han har møtt på fortauet i en mellomtid, altså før bilen har kommet frem for å brøyte. Jeg regner med at brøytebilen er i gang og på vei.

Jensen sier brøytebilen er for stor for fortauet.

– Det er stolper her som brøytebilen må kjøre rundt. Det fører til at den bare får brøytet sikksakk på fortauet. Det er ikke godt nok.