(Kvinnheringen): – Det startet i 08-tiden. En bekk som kommunen plastret for mange år siden går ned til en kum hvor røret ikke klarte å svelge unna, forklarte Fjelland da Kvinnheringen var på stedet.

Røret krysser veien og sender vannet videre i en åpen drenering under veien igjen, og så til en bekk som går til sjøen.

– Det fortvilende er at jeg har klaget på dette opplegget gjentatte ganger – det har vært flom her før. Nå har jeg hørt at vannet skal legges om i anledning den nye gang- og sykkelveien. Da skal det gå rett til bekken som går til sjøen, i stedet for at det går på kryss og tvers her, forklarer Fjelland.

Han pekte ut noen nye betongrør som er lagret et steinkast fra eiendommen som nå er sterkt herjet av overvann.

– Men det hjelper lite i dag. De er for sent ute, sukker han.

Usikker på skadene

Han er usikker på hvor mye grunnmur og kjeller er skade, og hva det får å si for familien på seks.

– Jeg har ikke våget å se i kjelleren, men jeg regner med det er ille. Det er helt forferdelig, og det kunne vært unngått, mener Fjelland.

Hagen er et sørgelig syn.

– Vi hadde en flott opparbeidet hage som nå er ødelagt. Det er fortvilende!

– Mye vann

Thomas Hallquist fra Kvinnherad brann og redning var på plass da Kvinnheringen kom på stedet. Litt etter kom Stian Naterstad fra kommunen sin vakttjeneste for vann og avløp.

En pumpe ble i satt i sving, og litt senere kom flere mannskaper fra brannetaten til med flere pumper og «watergates» for å prøve å lede vannet vekk fra eiendommen.

– Det er mye vann. Vi kaller ut en gjeng for å prøve å pumpe og lede vekk mer vann slik at ikke alt renner på huset, sa Hallquist.

I 1040-tiden vurderte Hallquist at brannvesenet hadde kontroll på situasjonen:

– Vannet har gravd vekk en del. Om det hadde fortsatt å dra med seg mer, kunne huset blitt ustabilt.