Det er innført datokjøring i Bergen kommune. Innbyggerne har også blitt bedt om å la være å fyre i vedovnen om de har mulighet.

 

I tillegg har Statens vegvesen dusjet veiene med magnesiumklorid for å binde svevestøv og anmodet Havnevesenet om å få flyttet supplyskipene som ligger til kai i Bergen sentrum. Det har Havnevesenet foreløpig ikke gjort.

LES OGSÅ: Onsdag blir det datokjøring i Bergen

LES MER: Politiet blir nedringt av fortvilte bilister

Spar miljøet ved å fyre riktig

Om du tenker at det ikke monner at folk dropper å fyre i peisen mens supplybåtene får ligge til kai, tar du feil. For vedfyring er en betydelig kilde til luftforurensing. Mer enn 50 prosent av svevestøv/partikkelutslipp (PM10) er beregnet å komme fra vedfyring.

Har du ikke mulighet til å droppe vedfyringen uten å fryse, er det viktig å fyre riktig for å redusere partikkelutslippene.

I fjor vinter demonstrerte Silje Østerbø i Naturvernforbundet Hordaland miljøvennlig og økonomisk vedfyring sammen med feier i Bergen brannvesen Yngve Eriksen.

Se video i bunnen av saken.

Både type ildseted, valg av ved og opptenningsteknikk har mye å si for utslippene.

Vedfyring og vedovner

Ulike ildseteders energiutnyttelse:

• Gammeldagse ovner: 20-40%.

• Åpne peiser: 10-15%.

• Peiser med innsats - gammel teknologi: 35-50%.

• Peiser med innsats - ny teknologi: 60-80%.

• Lukkede ovner - gammel teknologi: 35-50%.

• Lukkede ovner - ny teknologi (etter 1997): 60-85%.

• Kakkel- og klebersteinsovner: 75-85%.

• Toppmontering av røykrør anbefales da det gir 1 kw mer energi per kvm.

Kilde: Sintef 2010/Naturvernforbundet.

Vedfyring og luftforurensing:

• Storparten av svevestøvutslippet i Bergen stammer fra private husholdninger. Dette gjelder i førsterekke utslipp fra vedfyring.

• Det er her viktig å være klar over at dette gjelder mengde utslipp til luft. Eksponeringsgraden for befolkningen i Bergen er forholdsvis liten siden utslippene spres, men utslippene kan føre til dårlig luftkvalitet under bestemte meteorologiske forhold (inversjon).

• Det antas at vedfyring bidrar anslagsvis i gjennomsnitt med rundt 25 prosent av svevestøvkonsentrasjonene på bakkenivå.

Kilde: Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen

Bruker du våt ved, øker utslippene av partikler med mellom 10 og 30 ganger. Opptenning fra bunnen i stedet fra toppen øker utslippene fra 2 til 6 ganger og ulmebrenning dobler utslippene ifølge Sintef.

Mange fyrer feil

Feier Eriksen kunne i fjor januar fortelle at langt fra alle som fyrer riktig:

– Har du ikke rent glass i vedoven din, gjør du noe feil. Enten handler det om at du har stengte ventiler i huset, våt ved eller feil trekk i ovnen, påpekte han, og la til:

– Om man stenger alle ventiler i ganske nye, tette hus, vil det skape problemer for fyringen.

Her er noen av rådene fra Bergen brannvesen, Miljødirektoratet og Nturvernforbundet Hordaland:

  • Bygg bålet riktig – bruk tørr ved.

  • Tenn fra toppen.

  •  Sørg for nok luft.

  • Husk å rengjøre vedovnen ovenfor hvelvet i brennkammeret, og ikke bare fjerne asken. Et sotlag på 1 mm reduserer effekten av ovnene med 5 prosent og øker utslippene. Jo mer sot, dess dårligere effekt.

I Bergen var det i fjor fortsatt rundt 22.300 gamle vedovner som slipper ut langt mer svevestøv enn ovner fra etter 1997. Byrådet har gjenninnført vrakpant på 5.000 kroner på gamle ovner, og ordningen var i fjor fullbooket.

Se instruksjonsvideo for rengjøring av vedoven og riktig fyring i toppen av saken.

Feier Yngve Eriksen fra Bergen brannvesen viser hvordan man fyrer riktig i ovnen, og forteller hvorfor det er viktig.