Norske idrettstopper har vært i samtaler med både helsemyndighetene og kulturdepartementet om hvordan de kan få i gang igjen breddeidretten etter koronaperioden.

Det er ifølge idrettspresident Berit Kjøll hensiktsmessig å starte med barne- og ungdomsidretten. I fotballen kan en oppstart skje raskt når godkjennelsen kommer fra myndighetene.

– Fra myndighetene finner det forsvarlig å åpne opp barne- og ungdomsfotballen, trenger vi en uke til å områ oss for å få satt den i gang, sa fotballpresident Terje Svendsen i etterkant av et møte med kulturminister Abid Raja (V) tirsdag.

– Viktig for samfunnet

Kjøll viser til at helsemyndighetene har uttalt at barn og unge er dem som sprer smitten minst, og at de derfor vil starte med dem.

– Det handler om åpning av haller og svømmehaller slik at vi får i gang idretten. Barn og unge er utrolig flinke til å etterleve regler, og de kan være med på å sette regelverket i hele samfunnet. Vi mener de har forutsetninger for å gjøre det, sier idrettspresidenten.

Kjøll er overbevist om at det er viktig for samfunnet å komme i gang med idrett så snart det er helsemessig forsvarlig.

– Jeg tror at idretten betyr så mye for så mange, enten det dreier seg om frivillig engasjement, barn og unge, integrering eller inkludering. Det er viktig at folk er i aktivitet for folkehelsen vår. Det kommer mye godt ut av å drive aktiv idrett, uansett hvilket nivå det er på.

Bekymret svømmepresident

Kulturminister Raja har ikke lovet noe når det gjelder tidspunkt for restart av idretten, men han understreker at han tenker på de mange barna og ungdommene som ønsker å drive idrett.

– Statens idrettspolitikk handler også om bredde og de 11.000 lokale barne- og ungdomsforeningene rundt i landet. De er vi opptatt av, og de skal vi forsøke å ta vare på best mulig måte, sa han etter å ha møtt flere forbundsledere tirsdag.

Blant dem var også svømmepresident Cato Bratbakk. Han er ikke først og fremst opptatt av å komme i gang med konkurranser igjen.

– Vår største bekymring er svømmeopplæring for barn og unge frem mot en sommer hvor vi skal være hjemme, og alle skal ha aktiviteter i nærområdet og i vann. Det har vært vårt budskap (overfor Raja), å få i gang svømmeopplæring. Det mener vi er det viktigste, og da vil nok breddeidretten følge med som en del av det, sier Bratbakk.