Qatar-utvalgets leder Sven Mollekleiv overleverte tirsdag sin rapport til fotballpresident Terje Svendsen. I den blir det besvart hvordan norsk fotball bør forholde seg til 2022-VM.

Spørsmålet om en boikott har vært helt sentralt. Utredningen blir et viktig grunnlag når Norges Fotballforbund har et ekstraordinært ting 20. juni.

I rapporten kommer det frem at det bare var Norsk Supporterallianses to utvalgsmedlemmer som ville holde herrelandslaget hjemme hvis Norge skulle kvalifisere seg.

Alle i utvalget på 14 medlemmer er enige om at Qatar aldri burde fått VM.

Vil ha mer informasjon

Under utredningen ser toppklubbenes representant Tom Høgli og Kjersti Løken Stavrum (administrerende direktør i Stiftelsen Tinius) ut til å ha tatt dissens i boikottspørsmålet, men de blir likevel inkludert som en del av flertallet. Duoen stiller krav til tiltak og forbedringer hos neste års VM-arrangør.

I rapporten etterlyser utvalget mer informasjon fra NFF om de juridiske konsekvensene av en VM-boikott. De tar det for gitt at forbundsledelsen gir grundigere analyser på tinget i juni enn de har gjort til nå.

Mollekleiv-utvalget ble nedsatt i kjølvannet av den opphetede debatten om en Qatar-boikott. Den ble utløst av flere eliteserieklubbers boikottvedtak i februar og mars.

Qatar har i mange år fått kritikk for blant annet arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever. Det er også stilt kritiske spørsmål rundt måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010.

Markeringer

I februar ble det på nytt satt søkelys på fremmedarbeidernes situasjon i golfstaten. Da skrev avisen The Guardian at flere tusen arbeidere har mistet livet det siste tiåret. 37 av dødsfallene er direkte knyttet til stadionbygging.

Avsløringen førte til at en rekke norske fotballklubber – med Tromsø i spissen – krevde norsk boikott.

Det norske herrelandslaget valgte å markere sin holdning mot brudd på menneskerettighetene i forbindelse med landskampene i mars. Flere andre land fulgte det norske eksempelet.

Både i Danmark, Tyskland og Nederland har et flertall i enkelte meningsmålinger svart at de støtter en boikott. Men ingen land eller forbund har gått inn for å utebli fra mesterskapet.