Fra krise til jubel – får millioner

Misnøyen er snudd til jubel for Helt Med og TV Bra. Etter forhandlinger om statsbudsjettet fikk begge millioner i påplussinger!