Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidige leger må lære å ta vare på seg selv

«Ta på din egen maske før du hjelper andre» er den kjente metaforen om prioritering av egen helse. Men hvordan skal vi gjøre dette – ta vare på oss selv – når vi ikke har lært det?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremtidige leger bør allerede på medisinstudiet lære hvordan de kan oppfylle plikten sin. Det nyeste tillegget til den Hippokratiske ed (legeløftet) er nemlig å «ta vare på min egen helse, velferd og mine ferdigheter for å kunne yte helsehjelp av den høyeste standard». Norsk medisinstudentforening mener at studenter må få mer undervisning om psykisk selvhjelp i medisinutdannelsen og lære om legers psykiske helse.

Dagens lege er en sjonglerende vektløfter. Hun sjonglerer begrensede mentale ressurser, tid og forventninger. Forventninger fra pasienter, samfunnet, familien og ikke minst ens egne. Samtidig holder legen en vektstang med «vekten» av de psykiske påkjenningene et legeyrke innebærer – høy frekvens av og intensitet på mellommenneskelig kommunikasjon, langvarig tilstedeværelse i «feltet» av negative følelser (som lidelse og fortvilelse), høy arbeids- og vaktbelastning, frykten for å gjøre feil og ansvar for liv.

Les også

Jeg er bekymret for generasjonen vår

Selv om mange leger opplever legeyrket som både givende og interessant, tegner flere studier et urovekkende bilde av legers psykiske helse. Men psykisk uhelse gjelder ikke bare den ferdig utdannede legen – det forekommer allerede i utdanningsløpet. Studiets store arbeidsmengde, deltidsjobb og sosialt liv. Miljøet med like pliktoppfyllende og «best-i-klassen»-medstudenter som en selv, og tanker og bekymringer om fremtidig yrkeshverdag holder medisinstudentene på kanten av et stup det er vondt å falle ned fra.

Derfor må undervisning med fokus på den psykiske helsen som student og fremtidig hjelper være en del av den medisinske grunnutdanningen. Det bør gis kompetanse om hvordan forebygge, håndtere og redusere psykiske utfordringer som langvarig stress og utbrenthet, både under studietiden og i yrket. Dette kan gjøres gjennom læring av hensiktsmessig mestringsadferd med mestringsteknikker.

Les også

Vi er bekymret for barn og unge

Det bør også undervises om selvrefleksjon over egne personlighetstrekk, og en forberedelse på hva legerollen innebærer psykisk. Ikke minst må slike læringssituasjoner fremme åpenhet om psykisk helse og veilede til hvor man kan søke støtte og hjelp. Slik undervisning vil inngå som et viktig ledd i den profesjonelle kompetansen, og bør gis allerede fra første år på medisinstudiet.

Les også

Av og til handler det bare om å bli sett

«Ta på din egen maske før du hjelper andre» er den kjente metaforen om prioritering av egen helse. Men hvordan skal vi gjøre dette – ta vare på oss selv – når vi ikke har lært det?

Innlegget ble først publisert i en lengre utgave i Dagens Medisin.

Kommentarer til denne saken