– Pulsen går alltid opp under sånne hendelser. Denne gangen var det i tillegg utrykning i helt ny bil som man ikke har prøvd før.

Det sier den frivillige ambulansesjåføren Christer Smebye.

Den 10. februar i år hadde Røde Kors Ambulansen Bergen nettopp overtatt og klargjort sin splitter nye beredskapsambulanse.

Smebye satt bak rattet da de ble kalt ut for å hjelpe en person som hadde fått hjertestans.

– Som frivillig ambulanse skal vi i hovedsak ta de «grønne turene», men når det står om livet fungerer vi som en ordinær ambulanse, sier Smebye.

Så langt i år har Røde Kors-ambulansen hatt over 260 oppdrag for Helse Bergen.

Nær halvparten har vært akutte turer eller hasteturer:

  • 17 akutte turer
  • 105 hasteturer
  • 136 vanlige pasientturer

Røde Kors-ambulansen er den eneste frivillige ambulansetjenesten i fylket, og under pandemien har antallet oppdrag økt voldsomt.

– Vi har hatt et større trykk og flere oppdag enn normalt. Jeg setter stor pris på den frivillige innsatsen og viljen til å bidra i den situasjonen samfunnet nå står i, sier styreleder Vilde Hamre.

Viktig supplement

Bjørn Morten Øen er avdelingssjef for akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Han sier at den frivillige ambulansetjenesten har vært et viktig supplement for å løse logistikkutfordringer i pandemien.

– Selv om det ikke er en del av den primære oppgaven, bidrar de frivillige også til å få ned responstiden når de er «first responder». Det er ressurser som vi setter pris på, sier han.

Øen peker på at den frivillige beredskapen er viktig for Helse Bergen dersom det skjer ekstraordinære hendelser.

– Jeg vil gjerne berømme Røde Kors for innsatsen, og jeg har respekt for hvordan de har avhjulpet våre ansatte som hver dag står på for å levere god tjenester til innbyggerne, ikke minst under pandemien de siste to årene.

Lang prosess

Det har vært en lang vei å gå for en frivillig organisasjon å skaffe midler til en investering på over én million.

Tidligere styreleder og styremedlem Jørn Karlsen Thomassen startet prosjektet for over åtte år siden.

– Det er en lang prosess, men vi fikk virkelig fart i det da vi fikk en del støtte fra distriktskontoret i Hordaland som kunne geleide oss i riktig retning i de omfattende søkeprosessene, sier han.

– De siste årene har Røde Kors-ambulansen hatt store utgifter på reparasjon og drift av eldre biler. Dette er en bil som er tryggere for førerne og bedre for pasientene, og den vil leve i mange år.

– Så du for deg at behovet for frivillighet i ambulansetjenesten skulle være så stort som det har vært den siste tiden?

– De siste årene har vi sett et ekstraordinært behov i forbindelse med pandemien og det kunne vi ikke forutse, men dette beviser at Røde Kors kan være med å støtte samfunnet i kriser, sier han.

Det nye tilskuddet til de frivillige ambulansesjåførene får mye oppmerksomhet, ifølge Smebye.

– Der er mange som ser på bilen og noen lurer på om det er en politibil når de ser den på avstand. Den skiller seg fra de normale utrykningskjøretøyene folk kjenner fra før, sier han.

Beredskapsambulansen

Røde Kors Ambulansen Bergen er en frivillig ambulansetjeneste i regi av Røde Kors Hjelpekorps.

Under pandemien har de bistått Helse Bergen og kommunen med både covid- og ambulansetransport.

Når det står om livet er den frivillige ambulansetjenesten også en del av det nettverket mellom nødetatene som kalles «first responder».

Den nye beredskapsambulansen er realisert med midler fra Stiftelsen DAM, Stiftelsen UNI og oppsparte midler fra Røde Kors.

I tillegg har Sparebanken Vest bidratt med midler til en hjertestarter i bilen.