Gå til sidens hovedinnhold

Frustrerte lærere med avmaktsfølelse

En god skole er viktig for fremtidens samfunn. Da kan ikke politikerne bare ha høye visjoner, og ellers toe sine hender.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd, på syltynt grunnlag, reagerte de streikende med sinne. Deretter overtok avmaktsfølelsen. Nok en gang ble lærerne sittende igjen med svarteper.

Et politisk mantra er at utdanning og kompetanse skal lønne seg. Under pandemien fikk lærere, og andre grupper som hadde en avgjørende funksjon, mange rosende ord og klapp på skulderen.

Da er det trist og svært demotiverende når lærernes kompetanse ikke har blitt verdsatt i lønnsoppgjøret. Det er dokumentert at lærere og andre høyt utdannede har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre grupper de siste 40–50 årene. Dette dokumenterte tidligere utdanningsforsker Geir Høgsnes allerede i 1999.

Tanken om at samfunnet skal la de kompetente få belønning, gjelder tydeligvis ikke lærere.

Det hjelper ikke med fire-fem eller seks års høyskoleutdanning. De som underviser har særlig siden 2004 hatt lønnsmessig tilbakegang, sammenlignet med andre yrkesgrupper på samme utdanningsnivå, ifølge Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren.

Senest i fjor fikk lærerne et lønnstillegg langt under frontfaget. Faktisk steg prisene mer enn lærerlønningene.

Hovedårsaken til den negative utviklingen, er at lærerne kjemper en kamp mot kommunesektorens organisasjon, KS. Å forhandle med kommunene i stedet for staten, har ført til en forverring. KS tåkelegger og bruker argumenter som at lærerne tilhører de høytlønnede i kommunene. Det KS ikke sier noe om, er at lærerne også har den lengste utdanningen, og dermed en kompetanse samfunnet har særdeles bruk for.

Høye studielån gjør livslønnen enda lavere. Mange andre grupper, med mye kortere, eller ingen utdanning etter videregående, har langt flere år i lønnet arbeid.

Resultatet er at Norge styrer mot alvorlig lærermangel. Sviktende rekruttering fører til at kvaliteten på undervisningen til barn og unge blir forringet. Flere steder har kommunene problemer med å skaffe kvalifiserte lærere. I Oslo lokkes eldre lærere med ekstra lønnstillegg for å stå lengre i jobben. Det er langt fra nok.

Mange barn og unge opplever å bli undervist av lærere uten godkjent, formell kompetanse. Det fører igjen til uønskede forskjeller i undervisningstilbudet.

Norske politikere må ta grep! I stedet for å stille stadig nye krav til dokumentasjon og rapportering, må lærerne få tillit og rettferdig lønn.

Dårligere lønn gir dårligere status. Dette resulterer i at mange godt kvalifiserte lærere går over til andre yrker.

Demningen er i ferd med å briste. En god skole er viktig for fremtidens samfunn. De oppvoksende slekter har krav på kompetente og engasjerte undervisere. Da kan ikke politikerne bare ha høye visjoner, og ellers toe sine hender. Staten må overta lønnsansvaret for lærerne, og løfte lærerstatusen og lønnen. Det vil Norge som nasjon tjene stort på!

Visjonen for bergensskolen er «Kompetanse for alle i mulighetens skole». Kompetente lærere er helt nødvendig for å få dette i havn! Muligheten for å beholde kompetente lærere til alle norske skolebarn ligger hos de politiske myndigheter.

Les også

Vi føler oss ikke sett, hørt eller anerkjent