Gå til sidens hovedinnhold

Fryk­ter en for­fer­de­lig se­song­start

1-4-tap for Sogndal ble fulgt opp med 0-1 for Åsane. Mons Ivar Mjelde fyrer seg opp, og frykter det verste.

Spill av Fot­ball­preik i vin­du­et ne­derst.

– For det før­s­te ville jeg, med så li­ten tid til se­rie­start, be­gynt å set­te det laget de ser for seg skal star­te mot Viking om to uker. Men det har ikke Kåre Ingebrigtsen gjort. For det and­re må en jo – et­ter to pre­sta­sjo­ner som står til stryk – spør­re seg om «ka i all ver­den» Brann har dre­vet med i vin­ter, sier en ho­de­rys­ten­de Mons Ivar Mjelde.

BAs fot­ball­eks­pert ser ikke kon­tu­re­ne av et 4-3-3-sy­stem som fun­ge­rer, og spe­ku­le­rer i om det ikke ville vært like greit å gå til­ba­ke til 4-2-3-1 først som sist.

– Per i dag har de ikke spil­le­re til å spille 4-3-3. Brann mang­ler le­der­ty­per og kri­ge­re både i midt­for­sva­ret, på sen­tral midt­ba­ne og på topp. Et lag uten en skik­ke­lig sen­tral­lin­je, de sli­ter. Og der er Brann nå, sier Mjelde.

– I 4-2-3-1 får man i hvert fall ut­nyt­tet kva­li­te­te­ne til lagets beste of­fen­si­ve spil­ler, Ro­bert Taylor. Slik de spil­ler nå, fin­ner han seg ikke til ret­te noe sted, sier Jo­nas Johnsen.

Et Brann-lag som skri­ker et­ter for­sterk­nin­ger, har syv kam­per på tre uker når se­ri­en spar­kes igang and­re hel­gen i mai. De fem før­s­te mot­stan­der­ne he­ter Viking, Vå­ler­en­ga, Molde, Ro­sen­borg og Glimt!

– Det kan bli skikkelig stygt, sier Mons.

Kommentarer til denne saken