Salgsstatistikken for juli viser en svak nedgang sammenlignet med fjoråret.

Det viser tall som er utarbeidet av Opplysningsrådet for Veitrafikken.

9178 nye personbiler i juli er drøyt fire prosent under fjoråret.

– Skjer ikke av seg selv

Av dette var markedsandelen for el-biler på 38 prosent, noe som også er lavere enn juni 2019, da den lå på rundt 48 prosent.

Dette bekymrer generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

– Vi synes det er viktig å minne lokalpolitikerne på at overgangen til en elektrisk bilpark ikke skjer av seg selv, og ikke minst at ingen, eller lave, bomsatser er et veldig viktig insentiv.

Noe av forklaringen på de høye el-biltallene i juni er en stor utlevering av Tesla Model 3.

En likende situasjon så man i mars, da el-bilandelen var på hele 58 prosent.

Da satte Model 3 norgesrekord i utleveringer, med 5315 biler.

De andre månedene har elbilandelen ligget mellom 35 og 40 prosent.

Topper kommer

Model 3 har lange ventelister, og Teslas leveringssyklus tilsier at det vil komme nye topper i oktober og desember. Samtidig er det grunn til å tro at toppene vil avta i styrke når ventelistekundene etter hvert har fått sine biler.

– Det stemmer at andelene er høyest i slutten av kvartalene på grunn av mange Tesla-utleveringer. Vi synes likevel det er grunn til et lite varsku.

Hyllevare

Bu sier hun hadde forventet en høyere vekst i el-bilsalget gjennom året, ikke minst fordi mange av modellene nå er hyllevare uten ventelister.

– Akershus hadde i juni den nest laveste markedsandelen på 11 måneder, og Oslo den laveste siden januar. Vi mener det er grunn til å tro at dette har en sammenheng med innføringen av bompenger i juni, og det er viktig at vi nå følger utviklingen nøye, sier generalsekretæren.