Frykter vindmøller: Stort flertall mot utenlandsk strømkabel fra Hardanger

Vestland fylke sier nei til utenlandskabelen som er under planlegging fra Eidfjord til Skottland.