– Det er ganske surrealistisk at vi holder på fortsatt, sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling Vest, Knut-Johannes Berg, til BA.

Vi møter ham sammen med en gruppe streikevakter ved Narvesen på Bergen busstasjon. De aller fleste av dem har vært i streik i ni uker.

– Alle de streikende gjør en fantastisk jobb, og holder motivasjonen oppe. Samtidig er det klart at det sliter på å stå så lenge i en konflikt, forteller Berg.

Trapper opp

Han forteller videre at NAF nå varsler en opptrapping av streiken, hvor 136 nye vektere tas ut på landsbasis. Dermed vil nærmere 2400 vektere være i streik neste uke. Berg ser ikke for seg en snarlig løsning på konflikten.

– Jeg forventer ikke noe fra NHO lenger, men vi er klar for å møte med dem på nytt om de vil, sier han.

16. september gikk vekterne i både NAF og Parat ut i streik. I seks uker stod de streikevakt sammen, men så ble Parat redd for at konflikten ville ende med tvungen lønnsnemnd og inngikk nye forhandlinger med NHO Service og Handel (NHOSH).

– Dårlig avtale

2. november kom Parat til enighet med NHOSH, en avtale Berg mener undergraver rettighetene til de ansatte.

– Vi kunne ikke godtatt en slik avtale, som svekker rettighetene våre både når det kommer til retten til fast lønn og flere faste stillinger, sier Berg.

Han mener avtalen vil føre til at vekterne blir presset til å akseptere dårligere lønnsbetingelser, og at ansvaret for å sikre gode vilkår blir lagt over på den enkelte ansatte.

– Dette vil føre til at de ansatte ikke tør si ifra eller kreve bedre lønnsbetingelser, i frykt for at de ikke får vakter, mener han.

Lars Petter Larsen, forhandlingsleder for vekterne i Parat, mener flere av uttalelsene er feil.

– Parat har avtalt en prøveordning som innebærer at ansatte i mer enn 20 prosent stilling, selv skal ha mulighet til å velge timelønn. Dette er ikke noe som arbeidsgiver ensidig kan pålegge den enkelte vekter. Det må eventuelt avtales med hver enkelt.

Prøveordningen vil automatisk bortfalle 31. mars 2022, om ikke partene blir enige om at den skal videreføres.

– Fastlønn er viktig, også for Parat og våre medlemmer. Men det betyr ikke at timelønn aldri er riktig. Parat har avtalt at det kan betales timelønn for deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling, fordi våre medlemmer med slik lav stillingsbrøk selv har bedt om det, oppgir Larsen.

– Uforståelig kritikk

Administrerende direktør i NHOSH, Anne-Cecilie Kaltenborn, stiller seg også uforstående til kritikken til Berg.

– Denne påstanden forstår jeg ikke grunnlaget for. Vi inngikk en god avtale med Parat, hvor de har fått innfridd en rekke av kravene på både generelle tillegg, skift-tillegg og forskuttering av sykepenger. Vi har også sørget for bedre vilkår for lærlinger. Ikke minst sørger avtalen for at de tar inn på industriarbeider-lønn, som var et av hovedkravene deres, sier Kaltenborn til BA.

Hun mener NAF opptrer uansvarlig når de, til tross for at de fikk et tilbud over frontfagsrammen, forlenger streiken samtidig som flere i sikkerhetsbransjen permitteres på grunn av koronapandemien.

– NAF sier at de ville fremsatt disse kravene uansett om det var korona eller ei. Det mener jeg er uansvarlig, all den tid flere bransjer, inkludert sikkerhetsbransjen, sliter, sier hun.

Kaltenborn sier hun ble overrasket da vekterne gikk ut i streik.

– Det har skjedd mye positive ting i sikkerhetsbransjen de siste årene, blant annet har vi fått økt kompetanse i bransjen. Jeg trodde vi hadde en likere forståelse av samarbeidet, så jeg ble både trist og overrasket da streiken var et faktum, forteller hun og legger til at hun håper de kan få slutt på streiken slik at de kommer tilbake til partssamarbeidet.

Munnhuggeri på nett

Men langt fra alle er imponert over avtalen som Parat inngikk med NHOSH. I tiden etter at avtalen ble kjent, ble det så hissig tone på NAF sine Facebook-sider at ledelsen måtte gripe inn.

– Det ble en del munnhuggeri og ganske uggen stemning på sidene våre, så vi ble nødt til å gå inn og moderere, forteller Berg.

Årets vekterstreik er den fjerde lengste streiken i privat sektor på 25 år, ifølge frifagbevegelse.no.