Foreldrene, Mona og Arne Bratland, fortalte om da de mistet sin 21 år gamle sønn til MDMA førstegangsbruk i september 2017.

– Sammen var vi foreldre til tre, nå er vi foreldre til to, sa Arne Bratland.

Det var helt stille i den fulle salen i Fana kulturhus da sto på scenen. Flere foreldre var tydelig berørt av det de ble fortalt.

– Vi trodde vi visste mye, men vi visste altfor lite, sa Mona Bratland.

De ønsker at foreldrene i salen skal ta med seg to ting videre fra deres foredrag:

– Vi reagerer forskjellig på MDMA og selv om noen har tatt stoffet før og det har gått fint, betyr det ikke at neste gang ikke kan bli fatal, sa Arne Bratland.

Etter foredraget mottok foreldreparet stående applaus fra de oppmøtte.

Økende trend

– Det virker som om «generasjon prestasjon» har fått en liten knekk, sier Ove Heradstveit fra Norce.

Han jobber i gruppen «Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, vest.» og fortalte om en urovekkende tendens: Dopforbruket blant ungdommer øker.

På bakgrunn av dette inviterte fire rektorer alle foresatte til elever på VG1 til et felles foreldremøte om rusbruk blant elever i Fana kulturhus, torsdag kveld.

Temaet var: «Hvordan kan vi sammen forebygge og forhindre rusbruk blant unge?».

BA skrev tidligere at politiet i Bergen sør og skoler opplever at flere elever og foreldre melder inn bekymring om bruk av ulovlige rusmidler.

Fagleder for forebyggende avdeling ved Bergen Sør politistasjon, Øystein Samsonsen, fortalte at bekymringsmeldinger knyttet til dop på fest, er en økende trend.

Det synet delte sosialpedagog, Bjørn Madsen ved Nordahl Grieg videregående skole.

Sammen bestemte de seg for å ta grep.

En tilknyttet problematikk er at elever også er ruset i skoletiden og nylig har flere unge måttet få hjelp av helsevesenet etter rusbruk. Bekymrede aktører mener at rusbruk blant elever normaliseres og at konsekvensen bagatelliseres.

Tre råd

Saken fortsetter under bildet

 

Ove Heradstveit, fra Norce, snakket om trender i rusbruken hos unge. Én av ti 16-år gamle gutter har prøvd et narkotisk stoff mot én av 20 jenter.

Ungdommer som ruser seg gjør det dårlige på skolen uavhengig av kjønn, alder og sosioøkonomisk bakgrunn, understreket han.

– Bruken stiger gradvis i løpet av ungdomstiden, og narkotikabruk går hånd i hånd med alkoholbruk. Siste Ungdata-undersøkelse viste en økning av regelbrytende adferd, bruk av cannabis, samt at å drikke seg full og å bruke cannabis har fått en opphøyet status, sa Heradstveit, sa Heradstveit.

Han snakket også om de forskjellige konsekvensene rusbruk i tidlig alder kan medføre, som psykiske problemer eller å hoppe av utdanningen.

– Det kan være mange grunner til at ungdommer ruser seg. For noen blir det en nødutgang fra en vanskelig livssituasjon, men mange gjør det fordi «alle andre gjør det».

Forskeren ga tre råd til tenåringsforeldrene: Ha klare regler knyttet til rusmidler, Følg med på hva han/hun gjør, ha en god relasjon og vær involvert i ungdommens liv.

– Hold fortet

Saken fortsetter under bildet

 

At rusmidler som cannabis har blitt mer normalisert var en rød tråd for foredragsholderne.

– «Kan du ikke du finne noe annet kriminelt å stresse med, det blir lovlig om noen år» er det flere ungdommer som sier til meg, sa Øystein Samsonsen, fagleder for forebyggende avdeling ved Bergen Sør politistasjon.

Han forstår at det er vanskelig å være en ungdom og forstå hasj-debatten. Han kaller det «legaliseringsmisforståelsen». Han tror mange flere ungdommer har en liberal holdning til rusmidler nå enn før og andre fremstår som «dinosaurer».

Det er ikke nødvendigvis de fysiske skadene Samsonsen vil snakke om, men de psykiske. Ungdommer som har røyket marihuana over flere år og står på stedet hvil, kaller han for «i osteklokken». I hans ord er dette en tilstand hvor lite kommer inn og ut.

– Hukommelse, evne til refleksjon og målstyring kan bli påvirket. Alle er egenskaper som er viktige når man skal gå på skole, sa Samsonsen.

En åpen dialog, og det å være en «kjip forelder» vektlegges av flere foredragsholdere. Tydelige grenser, en god relasjon og en forståelse av hvordan man agerer i en bestemt situasjon er nøkkelfaktorer mener aktørene.

Alkohol og andre rusmidler er lett tilgjengelig. Hold fortet så lenge som mulig, er Samsonsens oppfordring til foreldrene.


 

– Konkret informasjon

Saken fortsetter under bildet

Grethe Døsen og Gabriele Falck er begge mor til to gutter som går på Nordahl Grieg. De var fornøyd med opplegget og mener det viktige temaet burde belyses årlig.

– Det var saklig og god informasjon, jeg har jo hørt om dette før, men nå har jeg mer konkret å snakke med gutten min om, sa Døsen.

Deres gutter er en del av en gjeng som har kjent hverandre siden barneårene, på den måten føler de seg heldige.

– Men, det skal ikke være en sovepute. Vi er i et miljø i endring der rusproblematikken øker, sa Falck.

De to forklarer at man mister litt styringen når en ungdom begynner på videregående. De er ikke lenger bare i nærheten. Begge har erfart frasen:«hasj ikke er så farlig» og Døsen sier at hun tror de går rundt med det inntrykket.

– Hvordan skal man forholde seg til tenåringene?

– Man skal være streng, men ikke så streng at man ødelegger dialogen, sa Døsen og legger til at det i hvert fall er det hun prøver på.

– Hvordan har deres tanker om rus endret seg fra før dere fikk barn?

– Det er vanskelig å tenke tilbake til egen ungdom, for det var så lite av det da. Vi snakket om «narkotika», som en fellesbetegnelse og de som røyket hasj var utskudd, dette er endret nå, sa Døsen.