Fyllingsdalen sykehjem åpner egen avdeling for koronasyke

Utskrivningsklare sykehuspasienter med korona kan få behandling ved Fyllingsdalen sykehjem. Foreløpig er det én pasient ved avdelingen.