Bollmann er en av frontfigurene i den svært aktive foreningen Hun kommenterer at Ap i Bergen i programmet for valget 2019 går inn for å verne Hordnesskogen til et område for natur og rekreasjon.

– Men vi er fremdeles bekymret for industraliseringen i området. Vi ønsker å gå i dialog med byrådet for å skjerme Hordnesskogen og Bjarg fra alle truslene her, ikke bare planene om en godsterminal.

Demonstrasjoner

Det ble store demonstrasjoner mot byrådet for to år siden. Da støttet de Bane Nors innstilling om å flytte godsterminalen til Hordnesskogen.

– Har Ap troverdighet i dette spørsmålet med tanke på det som skjedde den gang?

– Jeg er ikke opptatt av historien. Hva andre folk tenker og hvem de stoler på, kan jeg ikke svare for.

Bollmann sier hun ser med forventning og spenning på den kommende politikken for området.

– Jeg tenker at det viktigste er at Hordensskogen, Stend og, Stavollen blir bevart, og at vi ser fremover.

Ikke før 2040

Leder av programkomiteen i Ap, skolebyråd Roger Valhammer, sier at bakgrunnen for vedtaket er at regjeringen mener det er uaktuelt å flytte godsterminalen på Nygårdstangen før tidligst 2040.

– Da er det naturlig å sikre Hordnesskogen som et område for landbruk, natur og friluftsliv, såkalt LNF-område. Innbyggerne i områdene rundt Rådalen har lenge følt at industriinteresser har kommet foran myke interesser, og den utviklingen bør stanses, mener mannen som også er leder i Ap i Bergen.

– Dette står i kontrast til høringsuttalelsen fra byrådet om lokalisering av ny godsterminal?

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at dette var en krevende sak. Vi var glade da Dovre Group og Transportøkonomisk institutt slo fast at Nygårdstangen med den planlagte oppgraderingen kan benyttes til minst 2040, kanskje enda lengre.

– Er dette et forsøk på å vinne velgere i Fana?

– Vi ønsker å vinne valget i Bergen, og da må vi være tydelig på hva vi ønsker for de ulike bydelene. Vi avviser også ny godsterminal på de tre alternativene i Arna og i Åsane.

For ikke lenge siden flyttet ordfører og medlem av programkomiteen, Marte Mjøs Persen, til Fana. Der bor også dagens byrådsleder Harald Schjeldrup.

Valhammer avviser at dette betyr noe i denne saken.

– Marte er opptatt av hele byen, også Fana. Men det var byrådsleder Harald Schjelderup som umiddelbart slo fast at Hordnesskogen bør settes av til LNF-område da det ble klart at godsterminalen vi har vil kunne vare til forbi år 2040.