Går over i en ny fase i Bergen havn

Aktiviteten i Bergen havn er redusert, men jobben som gjøres der nå er desto viktigere.