Byrådsleder Harald Schjelderup er på scenen i møtet til Bergen Næringsråd og fortelle om byrådets holdning til ny byarena.

– Jeg deler et ønske om å løfte Bergen sentrum. Forslaget har en del krevende elementer som må løses, men vi vil at det skal vi gå videre med. Vi ser frem til et godt samarbeid.

Han mener at Kokstad peker seg ut som et alternativ som kan realiseres hurtigere.

– Konseptene kan utfylle hverandre med tanke på at tidspunktene for realisering er så forskjellige.

Forholdene handler om grunnforhold, kollektivforhold, antall boliger, antall parkeringsplasser, arkitektur og områdeutvikling.

Egentlig vil kommunen rive bygarasjen og bygge kvartaler med boliger.

– Men vi går løs på dette med entusiasme, men også realisme. Det håper jeg også aktørene er med på, sier Schjelderup.

Det er også mye juridisk knot på Nygårdstangen, og Schjelderup krever at Thon som har en livstidsleieavtale på Bygarasjen føyer seg litt.

– Han vil nok ha alle parkeringsplassene, men det går ikke.

Harald Victor Hove mener byrådets delte holdning til den nye byarenaen er typisk.

– Nok en gang er det ingen konklusjon, det er bare prat og tiden går, sier han.

Slik er planene for byarena på Bygarasjen

Tomten, som i dag huser et parkeringsanlegg svært få synes er spesielt vakkert.

BA var første avis til å omtale selve planene. Halvparten av parkeringsplassene flyttes under jorden på arealet mot viadukten til Åsane.

Det er oppå denne underjordiske garasjen at de store eiendomsaktørene vil bygge en ny byarena. Denne arenaen vil ligge i midten av et nytt anlegg. Mellom Bergen storsenter og arenaen tenkes boligbygg.

Tettere opp mot viadukten og Ado Arena tenkes et nytt politihus, et hotell og en kino på andre siden. Byggehøyden er tenkt på samme nivå som de høye husene på Nonneseter og Medielandsbyen i Lars Hilles gate.

Selve byarenaen skal være svært fleksibel, og kunne innredes innvendig til konserter og kulturarrangementer av ulik størrelse – samt ulike idretter med forskjellig baneflate, som ishockey, håndball og basketball.

Det er et gigantisk prosjekt. Boligdelen tenkes å være på 29 000 kvadratmeter, det vil si 3–400 boliger.

Byrådet har uttalt seg i positive vendinger tidligere til denne bygarasjen, og Bergen Høyre er entusiastiske. Men byarkitekten påpeker at tegningene som er lansert ikke viser hvor gigantisk dette bygget er.

I en rapport rangeres Kokstad-alternativet som best

Slik er planene for byarena på Kokstad

En eventuell byarena på Kokstad kommer helt i nærheten av dagens bybanestopp på Kokstadflaten (første stopp fra Flesland). Tomten er i områdeplanen regulert til idrett, kontor og messehall, og grunneierne vurderer å bygge flere idretts- og messehaller i tilknytning til en byarena.

Kokstad Property har vært i kontakt med selskapet Greenbyte om å etablere et datalagringssenter på eiendommen. Et slikt senter produserer store mengder overskuddsvarme, som i sin tur kan levere varme til en byarena og andre bygg i området.

Grunneierne på Kokstad frister med at byarenaen kan stå ferdig innen 2022.

– Vi har et stort tomteområde, så vi kan – hvis vi ønsker det – utvikle hele tomten på 34 mål og lage et fantastisk flott messesenter. Vi har tenkt å utvikle eiendommen, og vi kan gjerne gjøre det til en byarena. Men rammevilkårene er viktig, sier Per Arne Hanakam.