GC Rieber Salt får pepper – beskyldes for prisdumping

Her pågår det arbeid på Saltimports anlegg i Sandviken i Bergen.

Her pågår det arbeid på Saltimports anlegg i Sandviken i Bergen. Foto:

Saltimport har klaget GC Rieber Salt inn for Konkurransetilsynet for misbruk av sin dominerende rolle i saltmarkedet.

DEL

Både markedsleder GC Rieber Salt AS og hovedutfordrer Saltimport AS har bergenske eiere.

Mens den største aktøren tjener gode penger på driften, sliter konkurrenten med å skape lønnsomhet (se fakta nederst i artikkelen).

Styret i Saltimport klandrer rivalen GC Rieber Salt for å bedrive skittent spill i markedet.

– GC Rieber Salt utøver aggressiv prising i særlig veisektoren og fiskerisektoren. Saltimport har varslet Konkurransetilsynet og saken følges tett.

Dette skriver styret i årsberetningen for 2019, som nylig ble innrapportert til Brønnøysundregistrene. I årsberetningen til morselskapet Rolf Olsen AS utdypes kritikken.

– Gjennom sterk prispressing har GC Rieber skapt en usunn markedssituasjon i det norske saltmarkedet, skriver styret.

Eier og daglig leder Andreas Grimelund i Saltimport sier til BA at han ikke ønsker å kommentere saken utover det som står i årsberetningene.

– Uproblematisk

Konkurransetilsynet vil overfor BA verken bekrefte eller avkrefte om klagen er til behandling. Begrunnelsen er at tilsynet på generelt grunnlag ikke kommenterer enkeltsaker.

– For oss er det uproblematisk om Konkurransetilsynet bestemmer seg for å se nærmere på situasjonen i det norske saltmarkedet, sier daglig leder Steffen Richardsen i GC Rieber Salt.

– Vi legger sunne bedriftsøkonomiske kriterier til grunn i hele vår virksomhet, hvor krav til avkastning er viktigere enn økt markedsandel. Dette gjenspeiles også i våre resultater som vi vurderer å være tilfredsstillende, utdyper han.

– Hva vil du si til kritikken?

– Vi kjenner oss ikke helt igjen i denne kritikken. Saltimport og GC Rieber Salt har stort sett de samme leverandørene og har tilgang til og konkurrerer om de samme kundene. I så måte operer vi under ganske identiske betingelser, svarer Richardsen.

– I tillegg bør det nevnes at det er lave inngangskostnader for aktører som ønsker å etablere seg, slik at det vil være umulig å opparbeide seg en posisjon som dominerende aktør over tid i dette markedet, fortsetter GC Rieber Salt-sjefen.

Sjekk hva slags bilskilt Andreas Grimelund i Saltimport har krydret kjøretøyet sitt med.

Sjekk hva slags bilskilt Andreas Grimelund i Saltimport har krydret kjøretøyet sitt med. Foto:

– Har nasjonal betydning

Saltimport opplyser at sterk konkurranse og strukturendringer har preget både 2019 og 2020 så langt.

Saltmarkedet her til lands består i all hovedsak av nettopp GC Rieber Salt og Saltimport. I tillegg importerer statseide Mesta salt til offentlige veikontrakter.

Salt er en råvare med nasjonal sikkerhetsmessig verdi både i veisegmentet, fiskerisektoren, matvare og industri. Sunn konkurranse og trygg import fra mer enn en aktør har derfor nasjonal betydning, påpeker styret i Saltimport.

– Her er vi helt på linje med Saltimport. Vi setter pris på seriøse konkurrenter i dette markedet, det gjør oss bedre og kommer våre kunder til gode, sier Richardsen i GC Rieber Salt.

GC Rieber Salt

GC Rieber Salt AS leverer et bredt spekter av salt i Norge, Danmark, Island og Færøyene.

Hovedsakelig selger selskapet salt til industrielle markeder innen fiskeri, næringsmiddel, landbruk, vedlikehold av vei og oljeindustri.

Selskapet har distribusjonsanlegg i Bergen, Oslo, Ålesund, Trondheim, Harstad og Hammerfest.

Selskapet har datterselskaper i Danmark, Island og Færøyene, samt deleierskap i en saltprodusent i Tunisia.

I 2018 oppnådde selskapet i Norge en årsomsetning på 539 millioner kroner, og et driftsresultat på 30 millioner kroner.

2019-tallene er ennå ikke offentliggjort, men omsetningen var noe lavere enn året før, får BA opplyst.

Inkludert datterselskaper oppnådde saltvirksomheten i fjor driftsinntekter på 728 millioner kroner og et driftsresultat på 35 millioner kroner, ifølge årsrapporten for 2019.

Selskapet er en del av GC Rieber-konsernet, der Paul Christian Rieber og hans familie er hovedaksjonærer.

Saltimport

Selskapets virksomhetsområde er import, salg, distribusjon og håndtering av salt og saltrelaterte produkter.

Hovedkontoret er i Bergen. I tillegg til Bergen, har selskapet terminaler i Oslo, Rogaland, Ålesund, Trondheim og i Troms.

Selskapet hadde i 2019 en årsomsetning på 127,26 millioner kroner i omsetning, mot 114,1 millioner året før.

I fjor tapte selskapet 421.000 kroner på driften.

Saltimport AS eies av Rolf Olsen AS, hvor Andreas Grimelund er eneeier.

Artikkeltags