Idrettsrådet i Bergen støtter 100 prosent opp om Paradis Tennisklubb sine planer på Slettebakken og at de må kunne starte nå.

De (Paradis TK) utfører arbeidet for egen kostnad. I terrenget bak den eksisterende hallen som er tenkt tomteareal for tennisutvidelsen, påstår Tarje Iversen Wanvik (direktør for Plan og bygningsetaten) at området er viktig naturområde for plante og dyrelivet i området. De fleste meldinger går ut på at området er et viktig sted for narkomane som bak her finner skjul for sin ulovlige virksomhet og stadig finner man sprøyter o.a. utstyr som gjør dette til et svært lite attraktivt sted å være.

Kommunens mann har tydeligvis glemt at kommunen selv i 2017 planla å flytte FYSAK til samme «naturområdet» noe som heldigvis er blitt skrinlagt senere. Dessuten vil det meste av skogen og hele åssiden bestå, og her kan sikkert gjøres enkle grep som kan gjøre området attraktivt og mer tilgjengelig for folk flest enn hva tilfellet er nå.

Tennishallen ødelegger ikke for noe, alle andre planer kan gå sin gang uavhengig av tennishallen, det må da være en stor fordel at noe arbeid kan tas unna alt nå slik at ikke alt må utføres samtidig på et senere tidspunkt med alle de ulemper og belastninger det påfører området.

Paradis Tennisklubb sier at de er klare til å bygge om de får lov – det koster kommunen kr. 0,- samtidig som vi får landets flotteste innendørs tennishall og samtidig fire nye tennisbaner utendørs. Paradis Tennisklubb spiller i eliteserien og har vunnet den to år på rad. Når det gjelder fotball er kommunen rask til å reagere, nye tribuner på Stemmemyren og nytt vanningsanlegg er eksempler på det.

Samme gode behandling fortjener Paradis Tennisklubb å få av kommunen. Attpåtil betaler klubben arbeidene selv og den har aldri belastet kommunen med så mye som en krone.

Hva nøler vi etter? Her er simpelthen ingen negative konsekvenser. Selvsagt må tennishallen inn i samtlige planalternativene på Slettebakken, og det er ingen logisk grunn for noe annet slik vi vurderer saken.

Gi grønt lys for Paradis TK til å starte