– Det er veldig fint for oss å være her i dag. I sommer vil jeg tilbringe tid med sønnene mine, forteller Houssam Hamoud til BA.

For inntil to måneder siden, hadde ikke Houssam sett guttene sine på over to år. Da han flyktet fra Syria til Norge i 2015, ble guttene værende i Tyrkia. Inntil for to måneder siden.

– Det har vært vanskelig, forteller han til BA.

Nå er Houssam glad for å være gjenforent med sønnene Amjad og Zid Alnour. Nå har han tatt dem med til Langegården i Bergen, på Robin Hood-huset sitt aktivitetsprogram.

Se billedserie fra dagen her:

Bildeserie

Gårdsbesøk på Langegården

Vil bygge opp under foreldrerollen

Houssam syns Robin Hood-husets program er en god mulighet til å gjøre kjekke aktiviteter sammen med guttene, nå som de har skoleferie.

Leder for Robin Hood-huset, Marcos Amano, understreker at tiltakene ved Robin Hood-huset er rettet mot familier, ikke mot barna alene.

– Vi vil ikke undergrave viktigheten til foreldrene, men heller bygge opp under foreldrerollen og tilliten mellom foreldre og barn.

Ifølge Marcos selv, skiller dette Robin Hood-huset fra andre tilbud.

– En del andre organisasjoner retter seg kun mot barna. I noen tilfeller blir det slik at barna har det kjipt hjemme og veldig fint med fritidsledere. Vi vet at det er risikofaktorer knyttet til økonomisk fattigdom som høyt konfliktnivå i hjemmet. Vi er derfor opptatt av å tilrettelegge for at barna skal få gode minner med foreldrene.

Entusiasme

Det er stor entusiasme i det barnefamiliene ankommer Langegården på Fjøsanger. Noen av barna stimler rundt gårdshunden Mille, andre vil klappe grisen Kurt, og noen gjemmer seg litt sjenerte inntil foreldrene.

Flere øyne lyser opp i det gårdseier Erik Krohn-Hansen forteller om opplegget for dagen. Griser skal mates, egg skal plukkes og det blir også en ridetur i hestevognen.

Irina Popescu har med døtrene Alexandra og Elizabeth. De er helt klare på hva de vil gjøre først:

– Mate grisen!

Lindrende effekt

Gjennom hele sommerferien arrangerer Robin Hood-huset aktiviteter for vanskeligstilte familier. Daglig leder for Robin Hood-huset, Marcos Amano, mener tilbudet kan ha en lindrende effekt.

– Familier får tilgang på en del kostbare ressurser og opplevelser som de ikke kunne gitt barna sine ellers men som for mange er en del av barndommen. Tilbudet kan også gi kunnskap om billige og gratis aktiviteter man kan gjennomføre sammen med barna.

Tidligere har det vært så stor pågang på tilbudene at Robin Hood-huset har måttet gi avslag grunnet begrenset kapasitet. Marcos forventer at det samme vil skje i år. Hvem som får plass avgjøres med loddtrekning, og de overlater behovsprøvingen til foreldrene og driver heller ikke med førstemann til møllen.

– Det er utrolig kjipt å måtte si nei, men vi har begrenset kapasitet.

Samtidig mener Marcos at Robin Hood-huset ikke når ut til mange nok.

– Det er over 5000 fattige barn i Bergen, i tillegg kommer mørketallene. Når vi har kontakt med cirka 500 familier, er det er altså mange vi ikke når ut til.

Han legger til at statistikken over fattige i Bergen er økende, og har økt betydelig de siste 20 årene.

– Vi ser også at pandemien og strømpriskrisen har intensivert problemet for mange familier, når det kommer til økonomisk og sosialt utenforskap. Det er jo ofte slik i kriser, at de som har minst rammes mest, sier Marcos.

Fikk avslag

Tidligere har man kunnet lese om familier som har dratt på ferie arrangert av Robin Hood-huset. Det har vært enorm pågang etter disse tilbudene, og Robin Hood-huset har tidligere fått flere søknader en plasser.

Familieleirene blir derimot ikke mulig å gjennomføre i år. Robin Hood-huset fikk nemlig avslag på årets søknad til Bufdir.

– Bergen kommune prioriterte ikke Robin Hood Husets søknader opp mot Bufdir i år. Vi fikk avslag på søknaden i mai, så vi hadde for liten tid til å finne et alternativ.

I år blir det derfor ikke arrangert familieferier som tidligere, men sommerarrangementer i uken fortsetter som før fordi de har fått en tilleggsbevilgning som gjør at de kan opprettholde dette.

Amano forteller at han i utgangspunktet er kritisk til tilskuddsordninger, som Nasjonal tilskuddsordning, for å inkludere barn og unge.

– Det hadde vært bedre om midlene gikk direkte til familiene og ikke gjennom frivillige organisasjoner. Når det blir kanalisert gjennom og distribuert av organisasjoner vil det aldri nå alle. Det er mange som ikke tar kontakt med frivillige organisasjoner, fordi de ikke vet om dem eller fordi det er skambelagt å være fattig.