– Hvordan er det å oppleve to sånne saker på kort tid?

– Slike ting er det verste som kan skje. Vi som jobber med dette føler alle et sterkt ansvar for å ta vare på og sikre barna. Jeg selv er dypt berørt av begge hendelsene.

– Dette med overgrep har jo skjedd før?

– Ja, i 2015 da en mann innrømmet overgrep mot fem barn. Denne saken som kom nå minner oss alle på den saken igjen.

– En ting er foreldrene til offeret. Men også de andre foreldrene må jo bli berørt av dette?

– Vi føler selvsagt sterkt med familien som ble direkte rammet. Vi har også forståelse for at andre foreldre blir usikre og engstelige med tanke på egne og andres barn. En slik sak gjør noe med alle i tilknytning til barnehager. Det har noe med hvordan vi opplever hverdagen.

– Er du sikker på at dere gjør nok for å forebygge at slikt skjer?

– Jeg er sikker på at vi gjør det vi kan. Men vi kan alltid bli bedre.

– Er barnehagene trygge?

– Ja, det er et trygt sted å være. Trygghet, utvikling og trivsel er vårt fokus hele tiden. Men vi klarte altså ikke å unngå det som skjedde. Derfor må vi fortsette å jobbe med struktur og organisering. Å levere gode og trygge barnehager der barn blir sett, leker og utvikler seg er min drivkraft for denne jobben.

– Det er 3370 ansatte i barnehagene i byen. Tolv prosent er menn. Opplever du foreldre som er skeptiske til menn?

– Jeg har ikke truffet noen som direkte sier det. Men at det kan bli uro er naturlig.

– Er det rett med menn i barnehager?

– Jeg er sikker på at det er en viktig kvalitet at menn og kvinner sammen og hver for seg er gode rollemodeller for barna. Jeg vil støtte alle de mennene som jobber i barnehagene våre. Overgrepssakene handler om enkeltpersoner. Det betyr slett ikke at alle menn er slik.

– Dere krever vandelsattest fra politiet av de ansatte?

– Ja, slik er loven. Alle må innlevere en utvidet vandelsattest der det går frem om vedkommende er knyttet til vold eller overgrep. Det er viktig, men ingen garanti for at søkeren har begått eller vil begå overgrep i fremtiden.

– Og så satser dere på transparente barnehager?

– Ja, vi har bred satsing på transparente bygg, der man kan følge med gjennom dører og vegger. En voksen skal ikke kunne være alene med barn uten at andre kan komme og kikke inn.

– Dere snakker om kompetanseheving. Hva legger du i det?

– Vi må bli flinkere til å kjenne igjen adferd hos barn som indikerer at alt ikke er bra. Ofte har ikke barn ord for slikt, og lojaliteten til voksne er stor. Vi må vite hva tegnene er og kunne nok til å forstå dem når de kommer.

– Får dere nok kompetente folk til å jobbe i barnehagene?

– Vi er veldig privilegerte med to utdanningsinstitusjoner i Bergen, så det er ikke noe problemer med pedagoger hos oss. I kommunen har vi også et utdanningsløp for assistenter som kan bli faglærte.

– Verdsettes de ansatte godt nok med tanke på lønn?

– Jeg vil tro de fleste ansatte vil si at de ville hatt høyere lønn. Men det er en positiv utvikling. Når det gjelder assistentene ligger de fortsatt lavt, etter min mening. Det er en politisk løsning å ta et krafttak for hele sektoren.

– 70 prosent av barnehagene i Bergen er private. Er det et problem?

– Nei, ikke noe særlig. Eierne er profesjonelle og håndterer dette på en god måte.

– Hva skjer fremover?

– Kommunen stiller med veiledning og støtte. Eierne er kompetente og erfarne som håndterer det ansvaret de har.

– Til sist: har du selv gått i barnehage?

– Nei, jeg var ikke i den generasjonen. Men jeg hatt mine barn i barnehage, og jeg har jobbet der i mange år selv.

Ukens navn

Trine Samuelsberg (50)

Gift, en bonusdatter, to barn, to barnebarn.

Bor på Laksevåg.

Kommunaldirektør for skole, barnehage og idrett.

Aktuell: En ett år gammel gutt døde etter å ha falt ut av barnevogn. En ansatt er siktet for voldtekt av et barn.